Милена Йорданова

Административен сътрудник

Пишете на Милена Йорданова на адрес: milena.yordanova(at)online(dot)com

Образование

Магистър по английска филология

Биография

Милена Йорданова започва работа в Центъра за изследване на демокрацията през 2003 г. като сътрудник в Европейската програма. От 2014 г. e ангажирана с координацията на публичните събития и дейности, организирани от програмите на Центъра. Работата й включва административно и техническо подпомагане на проекти и събития, преводна и редакторска дейност в областта на корупцията и антикорупцията, контрабандата, организираната престъпност, трафика на хора и др., както и координация на подбора на стажанти в Центъра. Преди постъпването си в Центъра, Милена Йорданова е работила в отдела за международно сътрудничество в Агенцията по заетостта.

Езици

Английски