ЦИД » Антикорупция » Събития

 

Събития

[ 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 ]
Международен семинар “Мониторинг на корупцията”
На 17 и 18 юни 2005 г. Центърът за изследване на демокрацията беше домакин на двудневен семинар на тема “Мониторинг на корупцията”. Семинарът бе организиран съвместно с Службата по наркотици и престъпност към ООН. В дискусиите участваха водещи в тази област експерти, за да обсъдят ролята на мониторинга на корупцията в контекста на разработването на международни антикорупционни политики. още »
 
Презентация на доклад на Коалиция 2000 на тема “Корупцията в българското здравеопазване през погледа на медиите”
На 14.06.2005 г. Георги Апостолов, координатор на медийната експертна група на Коалиция 2000 изнесе презентация на тема: “Корупцията в българското здравеопазване през погледа на медиите” по време на международна конференция на тема: “Медицинска етика и лекарствена терапия. Свобода и право на избор”, която се проведе в хотел Хилтън, София. още »
 
Видеоконференция "Инвестиционен климат: конкурентоспособност и намаляване на бедността"
На 13 юни 2005 г. Центърът за дистанционно обучение към Центъра за изследване на демокрацията съвместно със Световната банка - София организира видеоконференция, на която беше дискутиран въпросът за създаване на по-добър инвестиционен климат, чрез който да се повишат заетостта и доходите. Основен лектор беше г-н Майкъл Клайн, вицепрезидент на Световната банка. още »
 
Регионален тематичен семинар по приложението на конвенциите за борба с корупцията на Съвета на Европа и ООН в Дуреш, Албания
Съветът на Европа, Инициативата за антикорупция на Пакта за стабилност (SPAI) и албанското правителство организираха регионален тематичен семинар относно приложението на конвенциите за борба с корупцията на Съвета на Европа и Организацията на Обединените нации (ООН). Семинарът се проведе в Дюреш, Албания от 10 до 11.06.2005 г. още »
 
IV-ти Глобален форум за борба с корупцията
От 7 до 10.06.2005 г. в столицата на Федеративна Република Бразилия, град Бразилия се проведе IV-ят Глобален форум за борбата с корупцията. Александър Стоянов, Директор по научната дейност към Центъра за изследване на демокрацията направи презентация на тема “Мониторинг и измерване на нивата на корупция в България и Югоизточна Европа” в рамките на семинар на тема Измерване на корупцията. още »
 
Проект на Коалиция 2000 получи признание по време на Годишната церемония за връчване на сертификати на Програмата за обучение на World Learning
На 8.06.2005 г. в хотел Хилтън в София, програмният офис на World Learning в България проведе Годишната си церемония за 2004-2005 за връчване на сертификати на участниците в регионалната Програма за обучение за Европа и Евразия (ПОЕЕ). Темата на едно от обученията по Програмата за 2004-2005 беше Антикорупционно образование. Обучението беше организирано съвместно с Коалиция 2000 между 2 и 9.10.2004 г. в Словакия. още »
 
Международна конференция „Укрепване на съдебната система и борбата срещу корупцията: изходен пункт за социалния диалог и правата на работниците”.
На 7 и 8 юни в гр. Матера, Италия се проведе международна конференция „Укрепване на съдебната система и борбата срещу корупцията: изходен пункт за социалния диалог и правата на работниците”. От името на Центъра за изследване на демокрацията в конференцията участва директорът на Правната програма д-р Мария Йорданова. още »
 
Проект “Инициативата за укрепване на съдебната система» обяви конкурс за финансиране на малки проекти
На 26.05.2005 г. проект «Инициативата за укрепване на съдебната система» (ИУСС) обяви конкурс за подаване на предложения за проекти в области, свързани с подобряване работата на съдилищата и предоставяне на услуги за граждани в съдебната система в България. Заинтересуваните от конкурса организации могат да посетят информационната среща, която ще се проведе на 3.06.2005 г. от 13:00 ч. в гранд-хотел София. още »
 
Работна среща: Опитът на Обединеното кралство в борбата с корупцията в здравната система
На 19 май 2005 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе работна среща с представители на Националната здравна служба на Обединеното кралство Ема Уилби, главен експерт, отдел "Европейски проекти" и Стийв Филипс, зам.-директор, отдел "Борба с измамите и управление на сигурността". още »
 
Кръгла маса за противодействие на корупцията в МВР
На 17 май 2005 г. в хотел Рила в София се проведе кръгла маса, на която бяха представени резултатите от комуникационната стратегия за противодействие на корупцията в системата на МВР, разработена по туининг проект между Министерствата на вътрешните работи на България и Великобритания. В дискусията участваха представители на неправителствени организации от Групата по прозрачност към проекта, сред които и Центърът за изследване на демокрацията. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
   
pornload.cc