ЦИД » Антикорупция » Събития

 

Събития

[ 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 ]
Публична дискусия: Въвеждане на антикорупционно обучение в средното образование
Антикорупционното обучение в средното образование е една от новите сфери на дейност за Коалиция 2000 през 2004 г. В продължение на предишни инициативи на 20 април 2004 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе публична дискусия за възможностите за въвеждане на антикорупционни модули в учебната програма на средния курс. още »
 
Пресконференция за представяне на корупционните индекси на Коалиция 2000
Kорупционният натиск, оказван върху гражданите намалява, за разлика от корупционния натиск върху бизнеса показват корупционните индекси на населението за първото тримесечие на годината, представени на 14 април 2004 г. от Коалиция 2000. още »
 
Официална церемония за връчване на наградите на победителите в средношколски конкурс за есе “Младите – автори на обществената промяна”
В навечерието на Деня на българската конституция и юриста за трета поредна година фондация “Град и култура” е основен организатор на средношколския конкурс за есе “Младите – автори на обществената промяна”. Официалната церемония по връчването на наградите се състоя на 15 април 2004. още »
 
Кръгла маса: Електронният документ и електронният подпис: инструменти за добро управление и прозрачна администрация
На 6 април 2004 г. Центърът за изследване на демокрацията и Коалиция 2000 организираха дискусия за практическото приложение на правната уредба на електронните документи и електронните подписи. Участниците обсъдиха възможностите, които новите информационни технологии предоставят за повишаване на ефективността и ограничаване на корупцията в работата на администрацията и при предоставянето на обществени услуги. още »
 
Кръгла маса: Управленски механизми, почтеност и прозрачност: противодействие на корупцията в частния сектор
Общественият дебат обикновено фокусира вниманието върху проблема с корупцията, съществуващ в отношенията между частния и публичния сектор. Последните изследвания сред бизнеса, извършвани от Витоша Рисърч обаче показват, че за фирмите корупцията между контрагентите на пазара е също толкова важен проблем. На 30 март 2004 г. Центърът за изследване на демокрацията и Коалиция 2000 организираха кръгла маса, на която бяха обсъдени алтернативни управленски механизми, които биха могли да насърчат почтено поведение на фирмите на пазара. още »
 
Уроци по антикорупционна политика
На 30 март 2004 г. в Тирана, Албания се проведе регионална работна среща, на която беше обсъден ефектът от различни антикорупционни инициативи на Балканите. още »
 
Серия от видеоконференции на Глобалната мрежа за обучение и развитие (GDLN): Управление и антикорупция – сесия 5
На 23 март 2004 г. се проведе петата видеоконференция, посветена на ролята на корпоративното управление като средство за намаляване на бедността и създаване на добър инвестиционен климат. още »
 
Работещи механизми за противодействие на корупцията в изпълнителната и съдебната власт
На 19 март 2004 г. в хотел Шератон в София се проведе конференцията “Работещи механизми за противодействие на корупцията в изпълнителната и съдебната власт”. Тя беше организирана съвместно от Комисията за координация на работата по борбата с корупцията към Министерски съвет и Комисията за борба с корупцията към Висшия съдебен съвет. още »
 
Представяне на корупционните индекси на бизнес сектора на Коалиция 2000
На 17 март 2004 г. Коалиция 2000 представи корупционните индекси на бизнес сектора за първото тримесечие на 2004 година. още »
 
Втора кръгла маса на местните обществени посредници: "Институцията местен обществен посредник: механизъм за закрила правата на човека и противодействие на корупцията"
На 12 март 2004 г. в София се проведе втората кръгла маса на местните обществени посредници. Тя беше организирана съвместно от Коалиция 2000 и Центъра за изследване на демокрацията и се концентрира върху опита и добрите практики на местните обществени посредници като механизъм за закрила на правата на човека и противодействие на корупцията. още »
 

6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
 
   
pornload.cc