ЦИД » Антикорупция » Събития

 

Събития

[ 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 ]
Кръгла маса "Въвеждане на училищни посредници"
На 14.12.2004 г. в град Пловдив, Българска асоциация за извънсъдебно разрешаване на спорове организира заключителна кръгла маса по проект: “Подкрепа и съдействие за решаване на извънсъдебни спорове в сферата на средното образование чрез установяване на училищни посредници в училищата”. още »
 
Международен ден на борбата с корупцията
На 9.12.2004 г. се навърши една година от подписването на Конвенцията за борба с корупцията на Организацията на обединените нации (ООН) в Мерида, Мексико. още »
 
Пресконференция за обявяване на резултати от изследване: “Социални корени на различните типове и форми на корупционни практики във висшите училища в България”
На 7.12.2004 г., в Центъра за изследване на демокрацията на ул. “Александър Жендов” № 5, гр. София се проведе пресконференция за представяне на резултатите от интердисциплинарно изследване на тема: “Социални корени на различните типове и форми на корупционни практики във висшите училища в България (типологически модел на характерните случаи и стратегия за противодействие)”. още »
 
Регионална експертна среща “Нов поглед върху стабилността в развиващите се държави: казусът Западни Балкани”
На 7.12.2004 г. в Тирана, Албания се проведе Регионална експертна среща “Нов поглед върху стабилността в развиващите се държави: казусът Западни Балкани”. Срещата беше организирана от Албанския институт за международни изследвания (Albanian Institute for International Studies) и Фондация «Фридрих Еберт». още »
 
Национална седмица “Не на корупцията във ВУЗ”
На 1.12.2004 г. в Пресклуба на Българската телеграфна агенция се проведе заключителна пресконференция на Национална младежка организация за социално и икономическо развитие (НМОСИР) по проекта „Национална студентска инициатива „Аз не корумпирам”. На пресконференцията беше обявена и инициативата „Национална седмица без корупция във ВУЗ”. още »
 
Стипендии за летен антикорупционен курс в Централно-европейския университет
През месец ноември 2004 г. Централно-европейският университет (ЦЕУ) обяви програмата на курсовете в ежегодното си лятно учиилще. През 2005 г. ЦЕУ организира двуседмичен летен курс със заглавие “Стратегически контрол на корупцията и организационна цялост” (Strategic Corruption Control and Organisational Integrity). още »
 
Избор на първия академичен омбудсман в СУ "Св. Климент Охридски"
В началото на месец ноември 2004 г. ръководството на Софийския университет “Св. Климент Охридски” одобри пилотното въвеждане на позицията академичен омбудсман в университета за периода 1.11.2004 г. – 28.02.2005 г. За първи академичен омбудсман на СУ “Св. Климент Охридски” беше избрана проф. Добрина Темнискова. още »
 
Международна конференция: Правосъдие, финанси и бизнес
На 26 и 27 ноември 2004 г. Центърът за изследване на демокрацията съорганизира първата от три международни конференции под общ надслов “Реформи на съдебната система и на публичните регулаторни механизми на кредитната дейност в контекста на преход, европейска интеграция и глобализация”. Събитието беше посветено на реформите в правната система и банковия сектор в страни като Италия, Белгия, Франция, Бразилия, България и Унгария, Сингапур и Индонезия. Особено внимание беше отделено на влиянието на чуждестранните правни системи върху изграждането на вътрешното фирмено и публично право. още »
 
ЦЕУ обявява конкурс за изготвяне на лекционни курсове за ВУЗ на антикорупционна тематика
През октомври 2004 г. Центърът за разработка на университетски програми (Curriculum Resource Center) в Централно-европейския университет (ЦЕУ), Будапеща, Унгария, със спонсорството на Програмата за подпомагане на висшето образование на Фондация “Отворено общество” (Higher Education Support Program), обяви конкурс за изготвяне на нови лекционни курсове за висши учебни заведения през 2005 г. Една от областите за изготвяне на иновативни курсове за ВУЗ е антикорупция. още »
 
Публично представяне на справочника “Корупцията в 100 отговора” и електронно учебно помагало “Антикорупция и гражданство”
На 25.11.2004 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе съвместно представяне и популяризиране на справочника “Корупцията в 100 отговора” на Коалиция 2000 и на електронното учебно помагало “Антикорупция и гражданство” на Фондация “Пайдея”. още »
 

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |