ЦИД » Правна програма » Наказателно правосъдие » Събития

 

Събития

Публично изслушване: Подобряване на системата на наказателното правосъдие в Европа: ролята на електронните инструменти и индикаторите за резултатност
На 26 март 2012 г. Центърът за изследване на демокрацията в сътрудничество с г-жа Мария Неделчева, член на Европейския парламент, Международната асоциация „Право за правото” (Белгия) и Университета „Адам Мицкевич” (Полша), организира публично изслушване на тема „Подобряване на системата на наказателното правосъдие в Европа: ролята на електронните инструменти и индикаторите за резултатност”, което се проведе в Европейския парламент в Брюксел. още »
 
Може ли наказателна политика, основана на доверие, да доведе до по-малко престъпления?
През ноември 2011 г. Европейската комисия подкрепи инициатива за изследване на наказателната политика и за насърчаване на доверието в правосъдието. Проектът носи името FIDUCIA от латинската дума за "доверие" и включва изследователски организации от единадесет страни, сред които е и Центърът за изследване на демокрацията. още »
 
Международна конференция: Малцинствата в затворите в западните Балкани
На 9 юли 2011 г. представители на Центъра за изследване на демокрацията взеха участие в конференция на тема „Малцинствата в затворите в западните Балкани”, проведена в Тирана. Албанският институт за международни изследвания беше домакин на събитието, проведено в рамките на Мрежата за подпомагане на доброволческата работа в системата на затворите в Европа и Западните Балкани (PRISNET). още »
 
Центърът за изследване на демокрацията се присъедини към Коалицията UNCAC
На 16 юни 2011 г. Центърът за изследване на демокрацията се присъедини към Коалицията UNCAC, известна още като Коалиция на гражданското общество на съмишлениците на Конвенцията на ООН срещу корупцията. още »
 
Публична дискусия: Общественото доверие в наказателното правосъдие – инструмент за оценка на политики
На 11 май 2011 г. Центърът за изследване на демокрацията организира публична дискусия на тема: Общественото доверие в наказателното правосъдие – инструмент за оценка на политики. По време на срещата бе представен анализ на резултатите от проучване на доверието на българското общество в работата на полицията и съда, обществените представи за равнището на корупция в тези институции и субективните възприятия за страха от престъпност. още »
 
Публична дискусия: Съдебната реформа и изпълнението на наказанията в Република България
На 5 април 2011 г. Центърът за изследване на демокрацията организира публична дискусия на тема “Съдебната реформа и изпълнението на наказанията в Република България”. По време на дискусията беше представен докладът на Центъра “Пенитенциарната политика и система в Република България”, публикуван на български и английски език. още »
 
Обучение за повишаване на познанията на гражданското общество за Конвенцията на ООН срещу корупцията и механизма за наблюдение на спазването й
На 23 март 2011 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе обучение за повишаване на познанията на гражданското общество в България за Конвенцията на ООН срещу корупцията и механизма за наблюдение на спазването й. още »
 
Дискусия: Подходът на България и САЩ към отнемането на имущество от незаконна дейност
На 28 февруари 2011 г. Центърът за изследване на демокрацията беше домакин на дискусия на представители на български неправителствени организации, работещи в сферата на наказателното право с г-н Г. Уингейт Грант, помощник-прокурор на САЩ, Източна Вирджиния, по въпросите на законодателните и практически проблеми при отнемането на имущество, придобито от престъпна дейност в България и САЩ. още »
 
Mеждународен семинар „Укрепване на сътрудничеството в борбата с тероризма: законодателство, институции и нови идеи”
На 13-14 декември 2007 г. представители на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията взеха участие в международен семинар на тема „Укрепване на сътрудничеството в борбата с тероризма: законодателство, институции и нови идеи”. още »
 
Кръгла маса: Отнемането на имущество в България: политики и първи резултати
На 5 декември 2007 г. във Вашингтон Центърът за изследване на демокрацията и Службата на Министерството на правосъдието на САЩ за развитие и професионално обучение на прокурори организираха кръгла маса на тема „Отнемането на имущество: политики и първи резултати”. Обръщение към участниците в събитието направи председателят на българската Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД), професор Стоян Кушлев. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6