ЦИД » Правна програма » Е-право » Събития

 

Събития

[ 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Кръгла маса: Електронният документ и електронният подпис: инструменти за добро управление и прозрачна администрация
На 6 април 2004 г. Центърът за изследване на демокрацията и Коалиция 2000 организираха дискусия за практическото приложение на правната уредба на електронните документи и електронните подписи. Участниците обсъдиха възможностите, които новите информационни технологии предоставят за повишаване на ефективността и ограничаване на корупцията в работата на администрацията и при предоставянето на обществени услуги. още »
 
Първо заседание на работната група за изработване на нормативната уредба за приемането и издаването на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис в съдебната система
На 10 март 2004 г. се състоя първото заседание на работната група за изработване на нормативната уредба за приемането и издаването на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис в съдебната система. С оглед на опита и активния принос на Центъра за изследване на демокрацията при разработването на Закона за електронния документ и електронния подпис за участие в групата беше поканена и д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра. още »
 
Семинар: Електронното правителство в България и стратегия за развитие на ИТ сектора
По инициатива на група народни представители на 25 ноември 2003 г. Центърът за изследване на демокрацията и Българската международна стопанска асоциация организираха семинар за запознаване на депутати и висши представители на администрацията на парламента с принципите на електронното правителство и възможностите за тяхното практическо приложение в България. още »
 
Дискусионен форум: Приложение на електронния подпис в публичната сфера: първи стъпки и предизвикателства
Използването на електронни документи и електронни подписи в публичната сфера беше основна тема на проведения в София на 6 ноември 2003 г. дискусионен форум, организиран от Центъра за изследване на демокрацията и Фондация "Приложни изследвания и комуникации". още »
 
Работна среща в Министерството на икономиката по въпросите на регистърната реформа
През декември 2002 г. възможностите за реформа в системата за регистрация в България бяха обсъдени на работна среща в Министерството на икономиката с участието на министъра на икономиката, министъра на финансите, главния секретар на Министерството на правосъдието, други служители от съответните министерства и представители на Центъра за изследване на демокрацията. още »
 
Кръгла маса: Съдебната реформа в България: възможности за развитие на модерна система за регистрация
Кръглата маса, организирана на 20 септември 2002 г. от Центъра за изследване на демокрацията с участието на представители на изпълнителната и съдебната власт, неправителствени организации, бизнес средите и медии, имаше за цел да бъдат обсъдени възможностите за създаване на Централен регистър на юридическите лица и Електронен регистърен център в България. още »
 
Работно посещение в Норвегия: проучване на норвежкия опит в развитието на централни електронни регистри
От 4 до 8 август 2002 г. българска делегация посети Норвегия с цел да проучи норвежкия опит в развитието на съвременни системи за регистрация. По време на посещението членовете на делегацията проведоха срещи в Норвежката компания за развитие на регистри и Регистърния център в Брьоносунд. още »
 
Народното събрание прие Закона за електронния документ и електронния подпис
На 22 март 2001 г. Народното събрание прие Закона за електронния документ и електронния подпис, подготвен от работна група на Центъра за изследване на демокрацията още »
 
Законопроектът за електронния документ и електронния подпис предложен за първо четене
През октомври 2000 г. Законопроектът за електронния документ и електронния подпис бе разгледан в Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията на Народното събрание, която взе решение да го предложи за първо четене в пленарна зала. още »
 
Министерският съвет одобри Законопроекта за електронния документ и електронния подпис
На 28 септември 2000 г. Министерският съвет одобри Законопроекта за електронния документ и електронния подпис, разработен от експертна група към Центъра за изследване на демокрацията. още »
 

1 | 2 | 3
 
   
pornload.cc