ЦИД » Правна програма » Основни права » Събития

 

Събития

[ 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Обществен форум “Местният обществен посредник и местни антикорупционни инициативи в Разград”
На 14.12.2004 г. в Разград се проведе обществен форум, организиран от Българско сдружение за честни избори и граждански права - Клуб Разград, на който бяха представени отчет за дейността на обществения посредник на Разград и доклад за антикорупционните инициативи и инициативите за прозрачност в общината. още »
 
Правата на жените и механизми за тяхната защита
На 12 ноември 2004 г. във Варна се проведе дискусия на тема "Правата на жените и механизми за тяхната защита". Дискусията беше организирана съвместно от Центъра за изследване на демокрацията, Европейски информационен център - Велико Търново и Асоциация "Човешки права – стъпка по стъпка" - Варна. още »
 
Общински обучителен семинар за закрила на човешките права чрез институцията местен обществен посредник в Шумен
На 5 ноември 2004 г. в град Шумен се проведе общински обучителен семинар на тема закрила на човешките права чрез институцията местен обществен посредник. Събитието беше организирано от Центъра за изследване на демокрацията и Коалиция 2000, в сътрудничество с Българското сдружение за честни избори и граждански права – клуб Разград и със съдействието на община Шумен по повод на скорошния избор на първия обществен посредник в общината. още »
 
Информационен ден в община Рудозем за популяризиране на институцията омбудсман
На 29 октомври 2004 г. в сградата на община Рудозем, област Смолян се проведе информационен ден за популяризиране на институцията на местния обществен посредник (омбудсман). Събитието беше организирано от Българска младежка легия "Стефан Стамболов", по проект “Срещу корупцията - лице в лице. Институционализиране на обществен посредник и обществени съвети за борба с корупцията на общинско ниво”. Проектът се осъществява в рамките на програма “Гражданското общество срещу корупцията” на Коалиция 2000 още »
 
Публична дискусия: Институцията местен обществен посредник, местната администрация и хората в неравностойно положение
На 27 октомври 2004 г.във Велико Търново се проведе публична дискусия, посветена на проблемите на институцията местен обществен посредник, местната администрация и хората в неравностойно положение. Дискусията беше организирана от Центъра за изследване на демокрацията и Инициатива за устойчиво развитие Местен дневен ред 21. още »
 
Информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман в Пазарджик
Представители на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията взеха участие в проведения на 21 октомври 2004 г. в Пазарджик информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман. Той беше организиран в рамките на проекта "Обществен посредник в община Пазарджик", осъществяван от фондация "Регионален фонд-ИГА" - Пазарджик с подкрепата на Демократичната комисия към посолството на САЩ. още »
 
Кръгла маса “Местният обществен посредник на община Ботевград: първите шест месеца на институцията”
На 14 октомври 2004 г. в град Ботевград се проведе кръгла маса на тема “Местният обществен посредник на община Ботевград: първите шест месеца на институцията”. Кръглата маса се организира от сдружение “Бъдеще за всички” по проект "Утвърждаване на институцията на обществения посредник в Софийска област", който се осъществява в рамките на програма "Гражданското общество срещу корупцията" на Коалиция 2000. още »
 
Среща с Пълномощника на Германския Бундестаг за въоръжените сили
Възможността за създаване на омбудсман за въоръжените сили в България бе сред основните теми, обсъдени на срещата на Пълномощника на Германския Бундестаг за въоръжените сили д-р Вилфред Пенер с представители на ръководството на Центъра за изследване на демокрацията. Срещата се проведе на 28 септември 2004 г. в службата на Пълномощника за въоръжените сили в Берлин и е част от новата инициатива на Центъра за изследване на демокрацията по проучване на възможностите за въвеждане на специализирани институции от типа на омбудсмана в страната. още »
 
Миграция, сигурност и права на човека: европейските стандарти и политиката на България
На 28 септември, 2004 г. Информационният център на Съвета на Европа организира дискусия за миграцията в Европа и България, на която беше представено изследването "Миграция и вътрешна сигурност. Предизвикателства пред миграционните политики на Европейския съюз и България". още »
 
Обучителен семинар за представители на институциите омбудсман
На 23-25 септември в Тбилиси се проведе обучителен семинар за представители на институциите омбудсман, организиран от Европейския център по въпросите на малцинствата. Домакин на семинара беше службата на Обществения защитник на Грузия. още »
 

1 | 2
 
   
pornload.cc