ЦИД » Правна програма » Основни права » Събития

 

Събития

[ 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Общински обучителен семинар в община Брезово: Закрила на правата на човека посредством институцията на местния омбудсман
На 22 декември 2003 г. в град Брезово се проведе общински обучителен семинар на тема “Закрила на правата на човека посредством институцията на местния омбудсман”, организиран съвместно от Центъра за изследване на демокрацията и Българската асоциация за извънсъдебно решаване на спорове – Пловдив. още »
 
Информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман в град Батак
На 17 декември 2003 г. в град Батак се проведе информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман. Целта на информационния ден бе да допринесе за ускоряване на обществения дебат по въвеждане на институцията омбудсман на местно ниво. още »
 
Информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман в град Русе
На 12 декември 2003 г. в град Русе се проведе информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман. Проявата беше организирана съвместно от Центъра за изследване на демокрацията и Българското сдружение за честни избори и граждански права – клуб Разград. още »
 
Обучителен семинар: Механизми за защита на правата на жените и хората в неравностойно положение
Семинарът, проведен на 5 и 6 декември 2003 г. в град Велико Търново, беше предназначен за представители на местната администрация и неправителствени организации, работещи по проблемите на хората в неравностойно положение и правата на жените. още »
 
Международна конференция: Институцията омбудсман в Югоизточна Европа
Международната конференция, посветена на преглед на дейността на омбудсманите в Югоизточна Европа и обсъждане на препоръки за нейното подобряване, се проведе на 28-30 ноември 2003 г. в сградата на българския парламент. Конференцията беше организирана от Службата на Омбудсмана на Гърция и Центъра за изследване на демокрацията в сътрудничество с Народното събрание и Министерството на правосъдието на България. още »
 
Информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман в град Кърджали
Информационният ден, организиран на 21 ноември 2003 г. от Центъра за изследване на демокрацията, община Кърджали и Българска младежка легия "Стефан Стамболов" - Смолян, имаше за цел популяризиране на институцията омбудсман на местно равнище. още »
 
Семинар: Институцията омбудсман - нов инструмент за закрила на правата на хората в неравностойно положение
На 20 ноември 2003 г. в Плевен се проведе семинар на тема “Институцията омбудсман – нов инструмент за закрила на правата на хората в неравностойно положение”, организиран съвместно от Центъра за изследване на демокрацията и Инициатива за устойчиво развитие “Местен дневен ред 21” – Велико Търново. още »
 
Семинар: Равнопоставеност на половете и правата на жените
На 23-24 октомври 2003 г. във Велико Търново се проведе семинар на тема “Равнопоставеност на половете и правата на жените”, организиран съвместно от Центъра за изследване на демокрацията – София и Инициатива за устойчиво развитие “Местен дневен ред 21” – Велико Търново. още »
 
Общински обучителен семинар в град Плевен: Закрила на правата на човека посредством институцията на местния омбудсман
На 22 октомври 2003 г. в Плевен беше проведен обучителен семинар на тема “Закрила на правата на човека посредством институцията на местния омбудсман”, организиран съвместно от Центъра за изследване на демокрацията – София и Инициатива за устойчиво развитие “Местен дневен ред 21” – Велико Търново. още »
 
Информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман в град Гоце Делчев
На 17 октомври 2003 г. от 10:00 ч. в град Гоце Делчев се проведе информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман. В семинара, организиран съвместно от Центъра за изследване на демокрацията и Фондация “Егида” – град Гоце Делчев, взеха участие представители на местната администрация, съдебната власт и неправителствени организации, юристи и журналисти от местните медии. още »
 

1 | 2
 
   
pornload.cc