ЦИД » Правна програма » Основни права » Събития

 

Събития

[ 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Закрила на правата на човека посредством институцията местен обществен посредник
На 26 юли 2004 г. в Хасково се проведе общински обучителен семинар на тема “Закрила на правата на човека посредством институцията местен обществен посредник”. Семинарът беше организиран съвместно от Центъра за изследване на демокрацията и Българска младежка легия “Стефан Стамболов” – гр. Смолян. още »
 
Церемония по награждаване "Признание за приноса на гражданското общество при установяване на институцията обществен посредник"
На 19 юли 2004 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе церемония по награждаване на четири неправителствени организации изпълняващи проекти по Програмата "Гражданско общество срещу корупцията" на Коалиция 2000 за институционализиране на ролята на обществения и училищния посредник и обществените съвети за борба с корупцията на общинско ниво. още »
 
Институцията омбудсман на национално и местно ниво: опитът на България в европейския контекст
Дискусия, посветена на законодателните и практически проблеми на институцията омбудсман, се проведе на 9 юли 2004 г. в Центъра за изследване на демокрацията. Участниците в дискусията приеха Обръщение до Народното събрание, с което призовават за своевременното избиране на висококвалифициран, политически независим и авторитетен парламентарен омбудсман и успешен старт на новата институция. още »
 
Общински обучителен семинар: Защита на правата на човека посредством институцията местен обществен посредник
На 24 юни 2004 г. във Варна се проведе общински обучителен семинар на тема "Защита на правата на човека посредством институцията местен обществен посредник". още »
 
Неуспешен избор на първи български омбудсман
Изборът на първият български парламентарен омбудсман, проведен от Народното събрание на 14 май 2004 г. се провали, тъй като нито един от кандидатите не успя да събере необходимия брой гласове (т.е. гласовете на повече от половината депутати, участвали в гласуването). Главната причина за неуспеха на избора бе невъзможността на парламентарно представените политически сили да постигнат консенсус в хода на процедурата по номиниране на кандидатите още »
 
Общински обучителен семинар: Предизвикателствата на институцията омбудсман в България – между теорията и практиката
На 19 май 2004 г. в с. Огняново, община Гоце Делчев се проведе обучителен семинар на тема “Предизвикателствата на институцията омбудсман в България – между теорията и практиката”. Семинарът беше организиран съвместно от Центъра за изследване на демокрацията, Фондация “Егида” – Гоце Делчев и Коалиция 2000. още »
 
Обучителен семинар: Институцията омбудсман на местно ниво в България
На 23 и 24 април 2004 г. във Велико Търново се проведе обучителен семинар за представители на местната администрация и местни неправителствени организации, работещи по проблемите на правата на човека. Семинарът беше организиран съвместно от Центъра за изследване на демокрацията и Инициатива за устойчиво развитие Местен дневен ред 21 – Велико Търново. още »
 
Среща с федералните омбудсмани на Белгия
На 15 април 2004 г. директорът на Правната програма д-р Мария Йорданова посети в Брюксел службите на федералните омбудсмани на Белгия Пиер-Ив Монет и д-р Херман Вутс. още »
 
Среща с местния обществен посредник за община Баните
На 29 март 2004 г. в Центъра за изследване на демокрацията се състоя среща със Зорка Карипова, един от първите обществени посредници в страната, избран след приемането на новия чл. 21а от Закона за местното самоуправление и местната администрация (в сила от 27 октомври 2003 г.) в община Баните, област Смолян. още »
 
Втора кръгла маса на местните обществени посредници: "Институцията местен обществен посредник: механизъм за закрила правата на човека и противодействие на корупцията"
На 12 март 2004 г. в София се проведе втората кръгла маса на местните обществени посредници. Тя беше организирана съвместно от Коалиция 2000 и Центъра за изследване на демокрацията и се концентрира върху опита и добрите практики на местните обществени посредници като механизъм за закрила на правата на човека и противодействие на корупцията. още »
 

1 | 2
 
   
pornload.cc