ЦИД » Правна програма » Основни права » Събития

 

Събития

[ 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Семинар: Институцията омбудсман - нов инструмент за закрила на правата на хората в неравностойно положение
На 20 ноември 2003 г. в Плевен се проведе семинар на тема “Институцията омбудсман – нов инструмент за закрила на правата на хората в неравностойно положение”, организиран съвместно от Центъра за изследване на демокрацията и Инициатива за устойчиво развитие “Местен дневен ред 21” – Велико Търново. още »
 
Семинар: Равнопоставеност на половете и правата на жените
На 23-24 октомври 2003 г. във Велико Търново се проведе семинар на тема “Равнопоставеност на половете и правата на жените”, организиран съвместно от Центъра за изследване на демокрацията – София и Инициатива за устойчиво развитие “Местен дневен ред 21” – Велико Търново. още »
 
Общински обучителен семинар в град Плевен: Закрила на правата на човека посредством институцията на местния омбудсман
На 22 октомври 2003 г. в Плевен беше проведен обучителен семинар на тема “Закрила на правата на човека посредством институцията на местния омбудсман”, организиран съвместно от Центъра за изследване на демокрацията – София и Инициатива за устойчиво развитие “Местен дневен ред 21” – Велико Търново. още »
 
Информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман в град Гоце Делчев
На 17 октомври 2003 г. от 10:00 ч. в град Гоце Делчев се проведе информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман. В семинара, организиран съвместно от Центъра за изследване на демокрацията и Фондация “Егида” – град Гоце Делчев, взеха участие представители на местната администрация, съдебната власт и неправителствени организации, юристи и журналисти от местните медии. още »
 
Посещение на първия заместник на народния защитник на Испания в Центъра за изследване на демокрацията
На 14 октомври 2003 г. първият заместник на народния защитник на Испания Луиса Каба де Яно посети Центъра за изследване на демокрацията и се срещна с представители на неговото ръководство. По време на срещата беше обсъдено развитието на процеса по установяване на институцията омбудсман в България и възможностите за сътрудничество със службата на народния защитник на Испания. още »
 
Информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман в град Хисар
Информационният ден, организиран на 9 октомври 2003 г. от Центъра за изследване на демокрацията и Българската асоциация за извънсъдебно решаване на спорове – град Пловдив, имаше за цел популяризиране на институцията омбудсман на местно равнище. още »
 
Публична дискусия с участието на генералния секретар на Съвета на Европа Валтер Швимер: Предстоящото установяване на институцията омбудсман в България
Усилията на гражданското общество в България за въвеждане на институцията омбудсман в страната бяха високо оценени от Валтер Швимер, генерален секретар на Съвета на Европа по време на публична дискусия, посветена на предстоящото установяване на институцията омбудсман в България. Дискусията, организирана от Коалиция 2000 на 8 октомври 2003 г. се проведе в Центъра за изследване на демокрацията - домакин на Информационния център на Съвета на Европа. още »
 
Общински семинар: Популяризиране на човешките права и защита чрез институцията на местния омбудсман
На 6 октомври 2003 г. в Разград се състоя семинар на тема “Популяризиране на човешките права и защита чрез институцията на местния Омбудсман”, организиран съвместно от Центъра за изследване на демокрацията и Българското сдружение за честни избори и граждански права – Клуб Разград. още »
 
Публично обсъждане: Установяване на институцията омбудсман в България: развитие на законодателната рамка
На 15 юли 2003 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе публично обсъждане на състоянието и бъдещото развитие на законодателната рамка за установяване на институцията омбудсман на национално и местно ниво в България. още »
 
Работно посещение в Испания: запознаване с испанския опит в установяването на институцията омбудсман
От 25 юни до 2 юли 2003 г. български експерти посетиха Испания (Мадрид и Барселона) с цел да се запознаят с испанския опит в установяването на институцията омбудсман. В групата бяха включени представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, експерти, ангажирани с подготовката на законодателството и практическото въвеждане на институцията омбудсман в България. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11