ЦИД » Правна програма » Основни права » Събития

 

Събития

[ 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Обучителен семинар: Институцията омбудсман на местно ниво в България
На 23 и 24 април 2004 г. във Велико Търново се проведе обучителен семинар за представители на местната администрация и местни неправителствени организации, работещи по проблемите на правата на човека. Семинарът беше организиран съвместно от Центъра за изследване на демокрацията и Инициатива за устойчиво развитие Местен дневен ред 21 – Велико Търново. още »
 
Среща с федералните омбудсмани на Белгия
На 15 април 2004 г. директорът на Правната програма д-р Мария Йорданова посети в Брюксел службите на федералните омбудсмани на Белгия Пиер-Ив Монет и д-р Херман Вутс. още »
 
Среща с местния обществен посредник за община Баните
На 29 март 2004 г. в Центъра за изследване на демокрацията се състоя среща със Зорка Карипова, един от първите обществени посредници в страната, избран след приемането на новия чл. 21а от Закона за местното самоуправление и местната администрация (в сила от 27 октомври 2003 г.) в община Баните, област Смолян. още »
 
Втора кръгла маса на местните обществени посредници: "Институцията местен обществен посредник: механизъм за закрила правата на човека и противодействие на корупцията"
На 12 март 2004 г. в София се проведе втората кръгла маса на местните обществени посредници. Тя беше организирана съвместно от Коалиция 2000 и Центъра за изследване на демокрацията и се концентрира върху опита и добрите практики на местните обществени посредници като механизъм за закрила на правата на човека и противодействие на корупцията. още »
 
Общински обучителен семинар в община Брезово: Закрила на правата на човека посредством институцията на местния омбудсман
На 22 декември 2003 г. в град Брезово се проведе общински обучителен семинар на тема “Закрила на правата на човека посредством институцията на местния омбудсман”, организиран съвместно от Центъра за изследване на демокрацията и Българската асоциация за извънсъдебно решаване на спорове – Пловдив. още »
 
Информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман в град Батак
На 17 декември 2003 г. в град Батак се проведе информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман. Целта на информационния ден бе да допринесе за ускоряване на обществения дебат по въвеждане на институцията омбудсман на местно ниво. още »
 
Информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман в град Русе
На 12 декември 2003 г. в град Русе се проведе информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман. Проявата беше организирана съвместно от Центъра за изследване на демокрацията и Българското сдружение за честни избори и граждански права – клуб Разград. още »
 
Обучителен семинар: Механизми за защита на правата на жените и хората в неравностойно положение
Семинарът, проведен на 5 и 6 декември 2003 г. в град Велико Търново, беше предназначен за представители на местната администрация и неправителствени организации, работещи по проблемите на хората в неравностойно положение и правата на жените. още »
 
Международна конференция: Институцията омбудсман в Югоизточна Европа
Международната конференция, посветена на преглед на дейността на омбудсманите в Югоизточна Европа и обсъждане на препоръки за нейното подобряване, се проведе на 28-30 ноември 2003 г. в сградата на българския парламент. Конференцията беше организирана от Службата на Омбудсмана на Гърция и Центъра за изследване на демокрацията в сътрудничество с Народното събрание и Министерството на правосъдието на България. още »
 
Информационен ден за популяризиране на институцията омбудсман в град Кърджали
Информационният ден, организиран на 21 ноември 2003 г. от Центъра за изследване на демокрацията, община Кърджали и Българска младежка легия "Стефан Стамболов" - Смолян, имаше за цел популяризиране на институцията омбудсман на местно равнище. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11