ЦИД » Правна програма » Основни права » Събития

 

Събития

[ 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Кръгла маса “Местният обществен посредник на община Ботевград: първите шест месеца на институцията”
На 14 октомври 2004 г. в град Ботевград се проведе кръгла маса на тема “Местният обществен посредник на община Ботевград: първите шест месеца на институцията”. Кръглата маса се организира от сдружение “Бъдеще за всички” по проект "Утвърждаване на институцията на обществения посредник в Софийска област", който се осъществява в рамките на програма "Гражданското общество срещу корупцията" на Коалиция 2000. още »
 
Среща с Пълномощника на Германския Бундестаг за въоръжените сили
Възможността за създаване на омбудсман за въоръжените сили в България бе сред основните теми, обсъдени на срещата на Пълномощника на Германския Бундестаг за въоръжените сили д-р Вилфред Пенер с представители на ръководството на Центъра за изследване на демокрацията. Срещата се проведе на 28 септември 2004 г. в службата на Пълномощника за въоръжените сили в Берлин и е част от новата инициатива на Центъра за изследване на демокрацията по проучване на възможностите за въвеждане на специализирани институции от типа на омбудсмана в страната. още »
 
Миграция, сигурност и права на човека: европейските стандарти и политиката на България
На 28 септември, 2004 г. Информационният център на Съвета на Европа организира дискусия за миграцията в Европа и България, на която беше представено изследването "Миграция и вътрешна сигурност. Предизвикателства пред миграционните политики на Европейския съюз и България". още »
 
Обучителен семинар за представители на институциите омбудсман
На 23-25 септември в Тбилиси се проведе обучителен семинар за представители на институциите омбудсман, организиран от Европейския център по въпросите на малцинствата. Домакин на семинара беше службата на Обществения защитник на Грузия. още »
 
Закрила на правата на човека посредством институцията местен обществен посредник
На 26 юли 2004 г. в Хасково се проведе общински обучителен семинар на тема “Закрила на правата на човека посредством институцията местен обществен посредник”. Семинарът беше организиран съвместно от Центъра за изследване на демокрацията и Българска младежка легия “Стефан Стамболов” – гр. Смолян. още »
 
Церемония по награждаване "Признание за приноса на гражданското общество при установяване на институцията обществен посредник"
На 19 юли 2004 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе церемония по награждаване на четири неправителствени организации изпълняващи проекти по Програмата "Гражданско общество срещу корупцията" на Коалиция 2000 за институционализиране на ролята на обществения и училищния посредник и обществените съвети за борба с корупцията на общинско ниво. още »
 
Институцията омбудсман на национално и местно ниво: опитът на България в европейския контекст
Дискусия, посветена на законодателните и практически проблеми на институцията омбудсман, се проведе на 9 юли 2004 г. в Центъра за изследване на демокрацията. Участниците в дискусията приеха Обръщение до Народното събрание, с което призовават за своевременното избиране на висококвалифициран, политически независим и авторитетен парламентарен омбудсман и успешен старт на новата институция. още »
 
Общински обучителен семинар: Защита на правата на човека посредством институцията местен обществен посредник
На 24 юни 2004 г. във Варна се проведе общински обучителен семинар на тема "Защита на правата на човека посредством институцията местен обществен посредник". още »
 
Неуспешен избор на първи български омбудсман
Изборът на първият български парламентарен омбудсман, проведен от Народното събрание на 14 май 2004 г. се провали, тъй като нито един от кандидатите не успя да събере необходимия брой гласове (т.е. гласовете на повече от половината депутати, участвали в гласуването). Главната причина за неуспеха на избора бе невъзможността на парламентарно представените политически сили да постигнат консенсус в хода на процедурата по номиниране на кандидатите още »
 
Общински обучителен семинар: Предизвикателствата на институцията омбудсман в България – между теорията и практиката
На 19 май 2004 г. в с. Огняново, община Гоце Делчев се проведе обучителен семинар на тема “Предизвикателствата на институцията омбудсман в България – между теорията и практиката”. Семинарът беше организиран съвместно от Центъра за изследване на демокрацията, Фондация “Егида” – Гоце Делчев и Коалиция 2000. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11