ЦИД » Правна програма » Основни права » Събития

 

Събития

[ 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИЯТА ОМБУДСМАН НА МЕСТНО НИВО
Утвърждаване на европейските стандарти за защита правата на човека: въвеждане на институцията омбудсман в България още »
 
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИЯТА ОМБУДСМАН НА МЕСТНО НИВО
Утвърждаване на европейските стандарти в правата на човека: установяване на институцията омбудсман в България още »
 
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИЯТА ОМБУДСМАН НА МЕСТНО НИВО
Утвърждаване на европейските стандарти в правата на човека: установяване на институцията омбудсман в България още »
 

7 | 8 | 9 | 10 | 11
 
   
pornload.cc