ЦИД » Правна програма » Основни права » Събития

 

Събития

[ 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Уязвимите групи между гражданското общество и държавата
Пострадалите от домашно насилие и от трафик на хора, чуждите граждани, нуждаещи се от закрила и лишените от свобода са сред уязвимите групи, нуждаещи се от подкрепата на гражданския сектор в отношенията си с институциите. Техните проблеми бяха основната тема на кръглата маса „Уязвимите групи между гражданското общество и държавата“, организирана на 7 октомври 2015 г. от Центъра за изследване на демокрацията. В събитието участваха представители на институции и граждански организации, работещи с четирите уязвими групи. още »
 
Наказание срещу лечение: положението на употребяващите наркотици в затвора
Центърът за изследване на демокрацията съвместно с Факултета по криминология и социология на правото на Университета в Осло стартира инициативата „Наказание срещу лечение: положението на употребяващите наркотици в затвора”. още »
 
Международна конференция „Ресоциализация на осъдените в Европейския съюз: укрепване на ролята на гражданското общество”
На 19 януари 2015 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе международна конференция на тема „Ресоциализация на осъдените в Европейския съюз: укрепване на ролята на гражданското общество” с участието на експерти от Белгия, Германия, Испания, Литва, Италия и на юристи и представители на държавните институции и гражданското общество в България. още »
 
Нова инициатива в подкрепа на уязвимите групи
Центърът за изследване на демокрацията стартира инициативата „Гражданските организации: гаранция за равни права на уязвимите групи пред държавата“. Тя ще бъде изпълнявана в периода 2014-2016 г. и има за цел да създаде благоприятни условия за работа на организации, подпомагащи под различна форма уязвимите групи във взаимоотношенията им с институциите, с цел намаляване на дискриминацията, социалните неравенства, бедността и социалното изключване на тези общности. още »
 
Нова инициатива в помощ на пострадалите от престъпления
През февруари 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията в партньорство с академични и неправителствени организации от четири страни – членки на ЕС, водено от университета „Адам Мицкевич“ в Познан, Полша, започна инициатива „Подобряване на защитата на пострадалите от престъпления: достъп до правна помощ“, подкрепена от Европейската комисия. още »
 
Публично представяне на Портал за права, равенство и многообразие RED
На 22 март 2012 г. Центърът за изследване на демокрацията организира публично представяне на Портала за права, равенство и многообразие RED. В събитието участваха представители на държавните институции, ангажирани в противодействието на расизма и дискриминацията в България, както и изследователи и експерти от неправителствени организации. още »
 
Международна конференция: Малцинствата в затворите в западните Балкани
На 9 юли 2011 г. представители на Центъра за изследване на демокрацията взеха участие в конференция на тема „Малцинствата в затворите в западните Балкани”, проведена в Тирана. Албанският институт за международни изследвания беше домакин на събитието, проведено в рамките на Мрежата за подпомагане на доброволческата работа в системата на затворите в Европа и Западните Балкани (PRISNET). още »
 
Публична дискусия: Съдебната реформа и изпълнението на наказанията в Република България
На 5 април 2011 г. Центърът за изследване на демокрацията организира публична дискусия на тема “Съдебната реформа и изпълнението на наказанията в Република България”. По време на дискусията беше представен докладът на Центъра “Пенитенциарната политика и система в Република България”, публикуван на български и английски език. още »
 
Представяне на анализ на нормативната база, регулираща работата на местните обществени посредници и на препоръки за подобряването й
В продължение на дългогодишните усилия за създаване и укрепване на институцията омбудсман на национално и местно равнище в България, Правната програма подготви анализ на нормативната база, регулираща работата на местните обществени посредници и на препоръки за подобряването й. Докладът бе представен на 20 февруари 2009 г. от Галина Сапунджиева, сътрудник в Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията, на работна среща с участието на националния омбудсман и местни обществени посредници от цялата страна. още »
 
Национална среща на местните обществени посредници
На 23 юли 2007 г. Центърът за изследване на демокрацията организира национална среща на местните обществени посредници.Събитието се осъществи с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. Целта на дискусията бе да се обсъдят актуални проблеми на местното самоуправление и възможностите за промени в правната рамка, уреждаща правомощията и дейността на обществените посредници. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |