ЦИД » Правна програма » Основни права » Публикации

 

Публикации

[ 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Равнопоставеност на половете и институцията Омбудсман
Наръчникът представя механизмите за защита на правата на жените и институцията омбудсман в България и Европа, дава осъвременен преглед на общото и специфичното в опита на отделните европейски страни. В наръчника е представена полезна информация за женските мрежи и центрове в България, полезни Интернет страници и международни събития в областта на защита на правата на жените. more »
 
Институцията омбудсман в Европа и България
Наръчникът "Институцията омбудсман в Европа и България" представя правната рамка за институцията омбудсман в България, дава осъвременен преглед на общото и специфичното в опита на отделните европейски страни, на инициативите и актовете на Съвета на Европа и на дейността на Европейския омбудсман. more »
 

 
   
pornload.cc