ЦИД » Правна програма » Основни права » Публикации

 

Публикации

[ 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Институцията омбудсман в Европа и България: правна същност и практика
Учебното помагало е предназначено за разработването и провеждането на специализирани курсове и програми в българските университети и училища, както и за всички, които проявяват интерес към проблематиката. Изучаването на институцията омбудсман в нейното възникване, еволюция, правомощия, резултатност и форми е необходимост за студентите по право, политология, социология, за специалистите по публична администрация, за изучаващите правозащитните структури на държавата и т.н. more »
 
CSD Brief No 5: Дългият път към установяването на институцията омбудсман в България – шест месеца по-късно
Петият policy brief на Центъра за изследване на демокрацията е продължение на темата за процеса на установяване на институцията омбудсман на национално и местно равнище, разгледана в документа от 3 май 2004 г. В него се набляга на значителния напредък, постигнат при установяването на местни обществени посредници в множество общини на страната, който контрастира с неуспелия втори опит на Народното събрание да избере парламентарен омбудсман. more »
 
Местни обществени посредници в България
В публикацията е представен опитът от установяването на институции от типа на омбудсмана на местно ниво в България в периода 1998 – 2003 г., както и първите стъпки в процеса на избор и въвеждане на обществени посредници от началото на 2004 г. в съответствие с чл. 21а от Закона за местното самоуправление и местната администрация. В нея се предлагат редица препоръки за създаване на допълнителни правно-регулативни и институционални механизми за успешното изграждане и развитие на националния омбудсман и на местните обществени посредници. Приложени са документи на местни омбудсмани, действали експериментално в посочения период, както и на избраните през 2004 г. обществени посредници. more »
 
CSD Brief No 3: Дългият път към установяването на институцията омбудсман в България
Третият policy brief на Центъра за изследване на демокрацията се фокусира върху процеса на установяване на институцията омбудсман и конкретно върху провалилия се опит за избор на първи национален омбудсман на България. more »
 
Равнопоставеност на половете и институцията Омбудсман
Наръчникът представя механизмите за защита на правата на жените и институцията омбудсман в България и Европа, дава осъвременен преглед на общото и специфичното в опита на отделните европейски страни. В наръчника е представена полезна информация за женските мрежи и центрове в България, полезни Интернет страници и международни събития в областта на защита на правата на жените. more »
 
Институцията омбудсман в Европа и България
Наръчникът "Институцията омбудсман в Европа и България" представя правната рамка за институцията омбудсман в България, дава осъвременен преглед на общото и специфичното в опита на отделните европейски страни, на инициативите и актовете на Съвета на Европа и на дейността на Европейския омбудсман. more »
 
Европейските стандарти и институцията омбудсман в Югоизточна Европа
В изданието е представено обобщение на дискусията от проведената на 6-8 юни 2002 г. в София Международна конференция на тема Европейските стандарти и институцията омбудсман в Югоизточна Европа, организирана съвместно от Центъра за изследване на демокрацията и Фондация "Фридрих Еберт". more »
 
Граждански защитник и местни граждански посредници: концепция и законопроект
В изданието Граждански защитник и местни граждански посредници: концепция и законопроект са представени концепция и предложение за законопроект за въвеждане на институцията граждански защитник и местни граждански посредници в България. more »
 
Институцията Омбудсман – концепция и законопроект за България. Чуждо законодателство
Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията подготви издаването на сборника “Омбудсман – концепция и законопроект за България. Чуждо законодателство”. Публикацията е част от разработвания от Правната програма проект по въвеждането на институциите народен защитник и граждански посредници в България и е осъществена с любезното съдействие на Информационния и документационен център на Съвета на Европа в София. more »
 

1 | 2 | 3
 
   
pornload.cc