ЦИД » Правна програма » История

   
 

История

Тази страница представя накратко историята на Правната програма на Центъра за изследване на демокрацията от 1989 г. насам. За всяка година можете да прочетете кратки тематични акценти, последвани от по-подробно описание на дейностите, проектите, събитията и публикациите. Тези раздели съдържат основните етапи на развитие на Правната програма. За повече подробности, моля вижте подстраниците със събитията и публикациите на програмата.

 

Правна програма – 2012 г.: Обществено доверие в правосъдието, информационни технологии в съдебната власт, реформа на пенитенциарната система и мониторинг на расизма и ксенофобията

Правна програма – 2011 г.: Обществено доверие в правосъдието, изграждане на капацитета на съдебната власт, законодателна реформа и основни права на човека

Правна програма – 2010 г.: Насърчаване на реформа в пенитенциарната система, измерване на общественото доверие в правосъдието и мониторинг на расизма и ксенофобията

Правна програма – 2009 г.: Измерване на общественото доверие в правосъдието, оценка на разходите за намаляване и предотвратяване на престъпления и мониторинг на расизма и ксенофобията

Правна програма – 2008 г.: Оценка на разходите за превенция на престъпността, измерване на общественото доверие в правосъдието и защита правата на пострадалите от престъпления

Правна програма – 2007 г.: Укрепване на наказателното правосъдие, реформа в търговската регистрация и мониторинг на расизма и ксенофобията (на английски език)

Правна програма – 2006 г.: Укрепване на наказателното правосъдие, реформа в търговската регистрация и институцията омбудсман (на английски език)  

Правна програма – 2005 г.: Насърчаване на институционални, законодателни и съдебни реформи (на английски език)

Правна програма – 2004 г.: Насърчаване на институционални, законодателни и съдебни реформи (на английски език)

Правна програма – 2003 г.: Насърчаване на институционални, законодателни и съдебни реформи (на английски език)

Правна програма – 2002 г.: Развитие на демократична, институционална и правна среда в България (на английски език)

Правна програма – 2001 г.: Насърчаване на демократично институционално изграждане, законодателна и съдебна реформа (на английски език)  

Правна програма – 2000 г.: Законодателна и съдебна реформа и институционално изграждане (на английски език)

Правна програма – 1999 г.: Насърчаване на съдебната реформа и принос към законодателната реформа

Правна програма – 1998 г.: Продължаване на законодателните реформи и представяне на идеята за омбудсман (на английски език)

Правна програма – 1997 г.: Разширяване на законодателната реформа и обучение на юристи (на английски език)

Правна програма – 1996 г.: Реформиране на правната рамка за неправителствените организации и приемане на Закона за особените залози (на английски език)  

Правна програма – 1995 г.: Разработване на правната рамка за особените залози и неправителствените организации (на английски език)

Правна програма – 1994 г.: Изготвяне на модерно законодателство (на английски език)

Правна програма – 1991 - 1993 г.: Началото (на английски език) 


   ПРАВНА ПРОГРАМА

   Теми