ЦИД » Програма Сигурност » Евроатлантическа интеграция » Публикации

 

Публикации

[ 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Миграция и вътрешна сигурност
Традиционно миграцията е разглеждана в контекста на хуманитарните кризи, трудовия пазар и социалната интеграция. Настоящата публикация разкрива нови измерения на миграционните процеси, които все повече се обвързват с невоенните рискове за сигурността. Представени са основните етапи на формиране на обща имиграционна политика на Европейския съюз и препятствията изграждане на зона на свобода, сигурност и правосъдие. още »
 

 
   
pornload.cc