ЦИД » Програма Сигурност » Евроатлантическа интеграция » Публикации

 

Публикации

[ 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
България и структурните фондове на Европейския Съюз: кратко ръководство
Структурните фондове са финансови инструменти за провеждане политиката на Европейския съюз за икономическо и социално сближаване между отделните региони. Провеждането на политика, насочена към намаляване разликата в нивото на развитие на различните региони и изостаналостта на най-слабо развитите региони, включително земеделските, чрез преразпределяне на финансови ресурси има съществен принос за икономическата стабилност в ЕС и за повишаване нивото на заетостта. още »
 

1 | 2
 
   
pornload.cc