ЦИД >> Програма Сигурност

   
 

Програма Сигурност

От 2001 г. насам, новаторските криминологични изследвания, провеждани в рамките на програмата допринасят за дебата по създаването на национална политика за борба с организираната престъпност. Освен в тях, експертите участват и в различни изследователски проекти и мрежи по въпросите на престъпността и сигурността. Основна част от тези проекти се възлагат или подпомагат от Европейската комисия, по-конкретно  - Главна Дирекция „Вътрешни работи” и са от голямо значение, не само поради техния обхват (обикновенно изследванията обхаващат 27-те държави членки на ЕС), но и поради факта, че са важен елемент от общоевропейския цикъл на политики за противодействие на организираната престъпност. В допълнение, Програма Сигурност си сътрудничи и с другите програми на Центъра при изготвянето на междудисциплинарни анализи по проблеми на миграцията, корупцията, сивата икономика, наказателното право и човешките права.

 

Събития

всички събития

Институционалният отговор на незаконния пазар на тютюневи изделия: граници на възможностите за противодействие
Търговията с незаконни тютюневи изделия е източник на сериозни загуби в държавните бюджети на много страни. В България традиционно високите нива на употреба на незаконни цигари е довела до загуби в размер на 4,83 млрд. лева от неплатени ДДС и акцизи. Въпреки това, след 2014 г., съвместните усилия на полицията и контролните органи доведоха до сериозно намаление на дела на незаконния пазар. още »
 
Американската антитерористична политика при Буш, Обама и Тръмп
Американската антитерористичната политика все още е в процес на формиране от администрацията на президента Тръмп, но са налице индикации, че курсът ѝ няма да се промени особено в сравнение с политиката на Буш и Обама. още »
 
Трансграничната организирана престъпност в контекста на миграционната криза
Миграционната и бежанската криза поставя сериозни предизвикателства пред Европа. Безпрецедентният миграционен натиск предоставя възможности за генериране на сериозни печалби, от които организираните престъпни мрежи се възползват. още »
 

Публикации

всички публикации


CSD Policy Brief No. 75: Тенденции и рискове пред пазара на тютюневи изделия в България

Трансгранична организирана престъпност: България и Норвегия в контекста на миграционната криза

Антикорупция: прилагане и оценка на антикорупционни мерки и политики (МАКПИ)

Мониторинг на рисковете от радикализация


   Програма Сигурност

   ТЕМИ
      Инициативи и партньорства
 
 
pornload.cc