ЦИД » Програма Сигурност » Събития

 

 

Събития

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 ]
Публично-частното партньорство в противодействието на корупцията - ролята на гражданското общество в процеса на развитие и прилагане на антикорупционни политики
На 10 октомври 2003 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе дискусия с участието на г-н Йорн Холме, държавен секретар в Министерството на правосъдието и полицията в Норвегия, който посети България по повод на срещата на министрите на правосъдието на европейските страни от 8 до 10 октомври още »
 
Брифинг по проблемите на антикорупцията в България с представители на Кралския колеж за отбранителни изследвания, Великобритания
На 2 октомври, 2003 г. експерти на Центъра за изследване на демокрацията взеха участие в брифинг по проблемите на антикорупцията с представители на Кралския колеж за отбранителни изследвания във Великобритания. Основните теми на дискусията бяха противодействието на корупцията в България, организираната престъпност, превенцията на корупцията в силите за сигурност, контрабандните канали в Югоизточна Европа и публично-частно партньорство за противодействие на корупцията, основани на опита на Центъра в тези области. още »
 
Към общ дневен ред на сигурността в Югоизточна Европа - нови подходи и споделени отговорности
Целта на конференцията, проведена на 5 и 6 септември, 2003 г., беше да допринесе към дебата за предизвикателствата пред сигурността в Югоизточна Европа и ролята на страните в региона, НАТО и Европейския съюз за преодоляването на тези проблеми. още »
 
Публична лекция на Пирита Сорса: Икономическите предизвикателства пред България
На 17 юли 2003 г. Центърът за изследване на демокрацията и Военната академия "Георги С. Раковски" организираха лекция на Пирита Сорса, постоянен представител на Международния валутен фонд за България. още »
 
Политиката на САЩ към България след 11 септември - задълбочаващо се партньорство
Г-н Родерик Мур, заместник ръководител на дипломатическата мисия на САЩ в София, представи гледната точка на правителството на САЩ по отношение на развитието на партньорството между двете страни по време на лекция във Военната академия на 27 юни 2003 г. още »
 
Институционална реформа и корупция в силите за сигурност и държавната администрация: опитът на Норвегия
На 19 юни 2003 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе дискусия, в която висши служители от норвежката полиция представиха опита си в борбата с корупцията. Дискусията е част от поредица инициативи, насочени към обмяна на опит между норвежки и български институции с цел изграждане на капацитет в силите за сигурност в страната за противодействие на корупцията. още »
 
Институционални аспекти на вътрешната сигурност: европейското измерение
На 16 юни, 2003 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе кръгла маса с участието на директора на Европол Юрген Сторбек. Дискусията е продължение на дебата за необходимостта от реформа в сектора за сигурност и за влиянието на транс-граничната организирана престъпност върху корупцията в органите за сигурност. още »
 
Дискусия: Постижения и предизвикателства при контрола върху износа на оръжие и борба с разпространението на оръжие
На 14 май 2003 г. в хотел “Шератон” се проведе кръгла маса, на която беше обсъден прогресът на страната за засилване на контрола върху износа на оръжие и приемането на национална Програма за действие, в която ще бъдат включени допълнителни мерки за ефективно прилагане на контрола върху износа и разпространението на малки оръжия. още »
 
Икономиката на престъпността и новите предизвикателства пред антикорупционните реформи
Целта на кръглата маса, проведена на 27 май 2003 г., беше да се очертаят формите и проявите на икономиката на престъпността, както и средствата и ресурсите, необходими за ограничаването й. Особено важен приоритет в тази насока е усъвършенстването на законодателството, по-конкретно търговския закон в частта му за несъстоятелността, данъчните закони, митническото, банковото и финансово законодателство. още »
 
Икономиката на престъпността и новите предизвикателства пред антикорупционните реформи
Целта на кръглата маса, проведена на 27 май 2003 г., беше да се очертаят формите и проявите на икономиката на престъпността, както и средствата и ресурсите, необходими за ограничаването й. Особено важен приоритет в тази насока е усъвършенстването на законодателството, по-конкретно търговския закон в частта му за несъстоятелността, данъчните закони, митническото, банковото и финансово законодателство. още »
 

1 | 2 | 3