Новини

Семинар „Лишаването от свобода в Европа“
На 7 август 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе семинар на тема „Лишаването от свобода в Европа“ във Вилнюс, Литва, Испания, в рамките на инициативата „Ресоциализация на извършителите на престъпления в ЕС: укрепване на ролята на гражданското общество” (RE-SOC). още »
 
Нова инициатива в помощ на пострадалите от престъпления
През февруари 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията в партньорство с академични и неправителствени организации от четири страни – членки на ЕС, водено от университета „Адам Мицкевич“ в Познан, Полша, започна инициатива „Подобряване на защитата на пострадалите от престъпления: достъп до правна помощ“, подкрепена от Европейската комисия. още »
 
Международна конференция: Подпомагане и реинтеграция на деца – жертви на трафик: подобряване на политиката и практиката в страните от Европейския съюз.
На 20 март 2013 г. в гр. София Центърът за изследване на демокрацията организира конференция на тема „Подпомагане и реинтеграция на деца – жертви на трафик: подобряване на политиката и практиката в страните от Европейския съюз“. още »
 
Нова инициатива в подкрепа на ресоциализацията на извършителите на престъпления
На 1 февруари 2013 г. Центърът за изследване на демокрацията започна работа по нова инициатива на тема „Ресоциализация на извършителите на престъпления в ЕС: укрепване на ролята на гражданското общество” (RE-SOC). Координирана от Центъра, с финансовата подкрепа на Европейската комисия, инициативата ще се изпълнява съвместно с Асоциация „Право на право” (Белгия), Университета за приложни науки и изкуства – Дортмунд (Германия), Обсерваторията за наказателната система и права на човека (Испания) и Правния институт (Литва). още »
 
Публична дискусия: Интеграция на деца бежанци и търсещи закрила в образователните системи на страните от Европейския съюз: опитът на България
На 8 юни 2012 г. Центърът за изследване на демокрацията бе домакин на публична дискусия на тема „Интеграция на деца бежанци и търсещи закрила в образователните системи на страните от Европейския съюз: опитът на България”. още »
 
Работен семинар за реинтеграцията на деца - жертви на трафик
Центърът за изследване на демокрацията организира работен семинар в рамките на проекта ARECHIVIC. Семинарът се проведе в София на 29-30 март 2012 г.. още »
 
Публично представяне на Портал за права, равенство и многообразие RED
На 22 март 2012 г. Центърът за изследване на демокрацията организира публично представяне на Портала за права, равенство и многообразие RED. В събитието участваха представители на държавните институции, ангажирани в противодействието на расизма и дискриминацията в България, както и изследователи и експерти от неправителствени организации. още »
 
Kръгла маса: Миграционни политики и трафик на хора – възможности за регионално сътрудничество
На 9 февруари 2012 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема „Миграционни политики и трафик на хора – възможности за регионално сътрудничество”, част от поредицата публични дискусии по проекта ОЗОП (Оценка на заплахите от организираната престъпност). Специален гост бе г-жа Аленка Првиншек, старши съветник към Международния център за развитие на миграционните политики(МЦРМП - Виена). още »
 
Семинар: Проблеми на трафика на деца и жени
На 24 ноември 2011 г. Центърът за изследване на демокрацията проведе семинар на тема „Проблеми на трафика на деца и жени”. По време на семинара, д-р Пади Роулинсън, старши лектор по криминология в Университет Монаш, Мелбърн представи резултатите от съвмвестното изследване на Метрополитан полис (Лондон) и Университета Есекс (Великобритания), свързано с трафика на ромски деца от Източна Европа към Великобритания. още »
 
Представяне на изследването „Електронни инструменти за ефективно управление на наказателни дела в отделни страни-членки на ЕС”
На 17 ноември 2011 г. в Pайонен съд - Гоце Делчев Центърът за изследване на демокрацията представи изследването „Електронни инструменти за ефективно управление на наказателни дела в отделни страни-членки на ЕС”. Публикацията е част от проекта „Въвеждане на индикатори за интегрирано управление на делата в наказателното правораздаване” и представя водещите практики в използване на информационните и комуникационни технологии за по-успешно администриране на наказателните дела. В събитието участваха представители на съда, прокуратурата, дознанието и полицията, както и адвокати по наказателни дела в общината. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5


  За проекта
        Новини
   
        Документи и публикации
   
        Институции
   
        НПО
   
        Връзки
   


 
 Проектът „Гражданските организации: гаранция за равни права
на уязвимите групи пред държавата“, се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 
pornload.cc