ЦИД » Икономическа програма » Събития

 

 

Събития

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Обществено-политически форум: Ролята на Европейския съюз в Западните Балкани – перспективи от разширителния процес
На 12 февруари 2015 г. Генерална дирекция „Политика за съседство и преговори за разширяване“ (DG NEAR) на Европейската комисия, в сътрудничество с Европейския институт, организира обществено-политически форум на тема Ролята на Европейския съюз в Западните Балкани – перспективи от разширителния процес. Събитието се проведе в Дома на Европа в София. Целта на форума бе повишаване информираността на заинтересованите страни по въпроси, свързани с Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA), новата финансова рамка (IPA II), както и с добри практики от вече успешно изпълнени проекти в Западните Балкани. още »
 

1 | 2 | 3
 
   
pornload.cc