ЦИД » Икономическа програма » Събития

 

 

Събития

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Пресконференция: Международната конкурентоспособност на България 2007
На 9 май 2007 г. Центърът за изследване на демокрацията организира пресконференция, на която беше представена позицията на България в Годишника на световната конкурентоспособност на IMD (International Institute for Management Development). С участието на Центъра тази година България за втори път е включена в най-старата ежегодна класация на конкурентноспособността на икономиките. още »
 
Проучвателна визита в Германия и Великобритания в рамките на изработването на иновационна стратегия за Югозападния район на България
На 21-28 април 2007 г. представители на Центъра за изследване на демокрацията, Фондация „Приложни изследвания и комуникации” и областни управители от Югозападния район на България взеха участие в проучвателна визита в Германия и Великобритания в рамките на инициативата за изработване на Регионална иновационна стратегия на Югозападния район на България. още »
 
Девети годишен обществено-политически форум срещу корупцията
На 23 април 2007 г. Центърът за изследване на демокрацията организира Деветия годишен обществено-политически форум срещу корупцията. Форумът е авторитетна публична проява на антикорупционните инициативи и на разширяващото се публично-частно партньорство между гражданските структури и държавните институции в противодействието на корупцията. По време на събитието бе представен и обсъден осмият пореден Доклад за оценка на корупцията - „Антикорупционните реформи в България: основни резултати и рискове”, който прави преглед на антикорупционните реформи в България през 2006 г. и началото на 2007 г. още »
 
Конференция: Да заменим бюрокрацията с прозрачно, отговорно и отворено към гражданите управление
На 27 март 2007 г. сдружение „Граждани за европейско развитие на България” и фондация „Конрад Аденауер”, съвместно с Фондация за реформа в местното самоуправление, организираха конференция на тема: „Да заменим бюрокрацията с прозрачно, отговорно и отворено към гражданите управление”. По време на събитието г-н Руслан Стефанов, координатор на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията представи институционалното разпространение на корупцията в България. още »
 
Кръгла маса: Стандарти за измерване на корупцията в Европейския съюз – опитът на България
На 22 март 2007 г. беше проведена кръгла маса на тема „Стандарти за измерване на корупцията в Европейския съюз”, организирана от Центъра за изследване на демокрацията съвместно с Министерството на вътрешните работи на Р България и Посолството на Р България в Германия. Кръглата маса предостави поредна възможност да бъде обсъдена на широка европейска основа възможността за създаване на общоевропейска методология за измерване на корупцията, чрез обобщаване на опита, натрупан по време на присъединяването на България към ЕС. още »
 
Кръгла маса: Стандарти за измерване на корупцията в Европейския съюз
На 14 февруари 2007 г. в Брюксел бе проведена кръгла маса на тема Стандарти за измерване на корупцията в Европейския съюз, организирана от Центъра за изследване на демокрацията съвместно с Постоянното представителство на България в ЕС. Министърът на вътрешните работи на България г-н Румен Петков направи официално изказване на дискусията. още »
 
Кръгла маса: Мониторинг на антикорупционните реформи в България
На 30 януари 2007 г. Центърът за изследване на демокрацията съвместно с Комисията за превенция и противодействие на корупцията (КППК) организира кръгла маса, на която беше представена Система от индикатори за оценка на изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 2006-2008 г. и Програмата за изпълнението на Стратегията за 2006 г., разработена от Центъра съвместно с КППК. още »
 

1 | 2