ЦИД » Икономическа програма » Събития

 

 

Събития

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Видеоконференция "Скрита икономика и корупция"
На 9 септември 2005 г. Центърът за изследване на демокрацията и Центърът за дистанционно обучение и развитие - София организираха видеоконференция на тема “Скрита икономика и корупция” за представители на държавни институции, неправителствени организации, частния бизнес и донори в Киев, Украйна и Бишкек, Киргистан. още »
 
Видеоконференция “Публично-частното партньорство в борбата с корупцията”
На 18 юли 2005 г. Центърът за изследване на демокрацията организира видеоконференция на тема “Публично-частното партньорство в борбата с корупцията” за представители на Академията по публична администрация в Киев, Украйна и експерти по въпросите на развитието от офиса на Световната банка в Бишкек, Киргистан. още »
 
Кръгла маса: Иновативни подходи за насърчаване на местното развитие и самоуправление на регионите в Европа
На 30 юни и 1 юли 2005 г. Центърът за изследване на демокрацията съвместно със Съвета на Европа организира кръгла маса, на която бяха обсъдени добрите практики и политики за децентрализация в Европа и възможностите за прилагането им за местното и регионалното развитие на България. още »
 
Видеоконференция "Инвестиционен климат: конкурентоспособност и намаляване на бедността"
На 13 юни 2005 г. Центърът за дистанционно обучение към Центъра за изследване на демокрацията съвместно със Световната банка - София организира видеоконференция, на която беше дискутиран въпросът за създаване на по-добър инвестиционен климат, чрез който да се повишат заетостта и доходите. Основен лектор беше г-н Майкъл Клайн, вицепрезидент на Световната банка. още »
 
Представяне на доклада “Граждански мониторинг върху дейността на Столичния общински съвет 2004-2005”
На 30 май 2005 г. четиринадесет неправителствени организации представиха доклада “Граждански мониторинг върху дейността на Столичния общински съвет”. Г-н Петкан Илиев, главен експерт към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, взе участие в събитието. още »
 
Видеоконференция: Представяне на Доклада за световно развитие 2005 на Световната банка
На 18 април 2005 г. Мери Холуърд-Дримайер, Заместник-директор на Доклада за световно развитие, представи по време на видеоконференция в Центъра за изследване на демокрацията основните акценти от Доклада на Световната банка за 2005 г. и значението му за страните от Югоизточна Европа. Видеоконференцията беше открита от г-н Оскар де Брун Копс, постоянен представител на Световната банка в България, и включи представители на Босна и Херцеговина, България, САЩ и Македония. още »
 
Четвърти Форум “Икономика на знанието” на Световната банка: Бизнес среда и знание за растеж на частния сектор
Представител на Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията взе участие в четвъртия годишен форум “Икономика на знанието”, който беше организиран от Световната банка и турското правителство в Истанбул на 22-24 март 2005 г. още »
 
Видеоконференция: Усъвършенстване на търговското законодателство: Несъстоятелност и права на кредиторите
На 22 март 2005 г. Центърът за изследване на демокрацията, Глобалната мрежа за обучение и развитие на Световна банка и Проект за реформа в търговското право на Американската агенция за международно развитие организираха видеоконференция, посветена на търговското законодателство и правата на кредиторите. още »
 
Индекс на скритата икономика: пресконференция за представяне на резултатите от Мониторинга на „скритата икономика” сред населението
На 1 февруари 2005 г. Центърът за изследване на демокрацията и “Витоша Рисърч” представиха Индекса на скритата икономика, който е продукт на Системата за мониторинг на скритата икономика на Коалиция 2000. още »
 
Представители на Центъра участваха в изготвянето на първия Доклад за президента България 2010
На 23 януари 2005 г. на кръгла маса беше представен Доклада за президента България 2010, в който се прави преглед на икономическите предизвикателства, пред които ще се изправи България след присъединяването на страната към ЕС през 2007 г. Представители на Центъра участваха в анализа, свързан с темите за неформалната икономика и конкурентността. още »
 

1 | 2