ЦИД » Икономическа програма » Събития

 

 

Събития

[ 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Пресконференция: Международната конкурентоспособност на България 2008
На 14 май 2008 г. Центърът за изследване на демокрацията ще представи резултатите за България от Годишника на световната конкурентоспособност 2008. Пресконференцията ще се проведе в Зала 1 на Центъра от 10:00 ч. още »
 
Семинар: Конкурентоспособност на българската икономика
На 14 ноември 2007 г. се проведе семинар на тема „Конкурентоспособност на българската икономика”, организиран от Министерство на икономиката и енергетиката. Д-р Константин Пашев, старши експерт към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията представи Позицията на България в годишника за конкурентоспособност на швейцарския институт IMD (International Institute for Management Development). още »
 
RIS BRIDGE семинар за определяне на дългосрочната цел на Регионалната иновационна стратегия за Югозападен район за планиране
На 11-12 октомври 2007 г., в курорта Боровец, фондация „Приложни изследвания и комуникации”, съвместно с Центъра за изследване на демокрацията организира семинар за определяне на дългосрочната цел на Регионалната иновационна стратегия (РИС) за Югозападен район за планиране и обсъждане на конкретни мерки, които да залегнат в плана за нейното изпълнение. още »
 
Европейският град – градоустройство и архитектура, сигурност и финанси
На 16 – 18 септември 2007 г. се проведе международна конференция на тема „Европейският град – градоустройство и архитектура, сигурност и финанси”. Центърът за изследване на демокрацията участва като съорганизатор на сесията „Финанси и публично-частно партньорство”. Лектори на сесията бяха различни представители на държавни структури, академичната общност и частния сектор от България и чужбина. още »
 
Кръгла маса: Корупцията в здравеопазването в България: синдром на придобитата институционална недостатъчност
На 23 юли 2007 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса, на която беше представен последният доклад на Центъра „Корупцията в здравеопазването в България”. Докладът анализира причините и последствията от корупцията в здравния сектор в ситуация на повишена социална чувствителност към запазващите се проблеми в българското здравеопазване. още »
 
Кръгла маса: Корупцията при обществените поръчки: рискове и политики за реформа
На 26 юни 2007 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса по въпросите на корупцията в обществените поръчки със специален фокус върху енергетиката в България. Д-р Константин Пашев и г-н Асен Дюлгеров, главни експерти към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията представиха английското издание на доклада "Корупцията при обществените поръчки: рискове и политики за реформа" пред чуждестранни дипломати и медии. още »
 
Дискусионен форум: Сивата икономика: Отражение върху развитието на България и мерки за преодоляването на проблемите
На 19 юни 2007 г. се проведе дискусионен форум на тема „Сивата икономика: Отражение върху развитието на България и мерки за преодоляването на проблемите“ в рамките на инициативата „На светло”. още »
 
Кръгла маса: Пътят на Ирландия към ЕС: Икономиката
На 14 юни 2007 г. Ирландското посолство в България, съвместно с Центъра за изследване на демокрацията организира дискусия с основен лектор г-жа Ивон МакКарти, икономист към Икономическия и социален изследователски институт и Централната банка на Ирландия. още »
 
Кръгла маса: Изграждане на публично-частни партньорства: опитът на България
На 13 юни 2007 г. Центърът за международно частно предприемачество (CIPE), Федералният градски съвет във Вашингтон и Центърът за изследване на демокрацията организираха кръгла маса на тема „Изграждане на публично-частни партньорства: опитът на България” във Вашингтон, САЩ. Кметът на София г-н Бойко Борисов представи настоящите и бъдещи инфраструктурни проекти, осъществявани в София въз основата на публично-частно партньорство и възможностите за тяхното финансиране. още »
 
Конференция: Регионални иновационни стратегии в България – основа за добро управление на средствата от европейските фондове
На 29 май 2007 г. Центърът за изследване на демокрацията и Фондация „Приложни изследвания и комуникации” в сътрудничество с Областната администрация на София град и Сдружението на Югозападните общини проведе конференция, посветена на ролята на регионалните иновационни стратегии (РИС) при изграждането на регионален капацитет за работа с финансовите инструменти на Кохезионния и Структурните фондове на ЕС чрез успешни публично-частни партньорства. още »
 

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
 
   
pornload.cc