ЦИД » Икономическа програма » Събития

 

 

Събития

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Кръгла маса: Енергийна политика и енергийна диверсификация
На 18 май 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема “Енергийна политика и енергийна диверсификация”. По време на кръглата маса бяха обсъдени предизвикателствата пред и възможностите за енергийна диверсификация на България. Центърът за изследване на демокрацията представи анализ с основните изводи, изработен в сътрудничество с Атлантическия съвет на САЩ. още »
 
Семинар: Конфликти на интереси и добро управление на взаимоотношенията местна власт – гражданско общество
На 14 май 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията, със съдействието на депутата от групата на ЕНП в Европейския парламент, г-жа Мария Неделчева и с подкрепата на инициативата Balkan Trust for Democracy, организира семинар на тема „Конфликти на интереси и добро управление на взаимоотношенията местна власт – гражданско общество”. Семинарът бе фокусиран върху обмяната на опит относно правната уредба на конфликта на интереси и нейното приложение при осъществяване на публично-частно партньорство между общини и неправителствени организации. още »
 
Семинари: Възможности за създаване на Европейска платформа за предотвратяване и борба с недекларирания труд
На 4 и 11 май 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията, в сътрудничество с Regioplan - холандски изследователски институт, организира два семинара с цел проучване възможностите за създаване на европейска платформа за предотвратяване и борба с недекларираната заетост. Представители на министерства на труда и социалната политика и на финансите, трудови инспектори, изследователски институти, работодателски организации и синдикати от страните от Централна, Южна и Източна Европа - членки на Европейския съюз, взеха участие в семинарите. още »
 
Кръгла маса: Противодействие на прането на пари в България: предизвикателства и инструменти
На 16 февруари 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса, посветена на противодействието на прането на пари в България. Кръглата маса ще отбележи завършването на „Наръчник за разследване на изпирането на пари”. още »
 
Публична дискусия: Прозрачно управление: Мониторинг и оценка на обществени политики
На 9 февруари 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията, съвместно с фондация „Фридрих Еберт” организираха публична дискусия, посветена на мониторинга и оценката на публичните политики. По време на публичната дискусия експерти от Центъра представиха доклада Мониторинг и оценка на публични политики и програми. още »
 
Кръгла маса: Скритата икономика в България - политики за преодоляване на икономическата криза
На 10 декември 2009 г. Центърът за изследване на демокрацията и фондация "Фридрих Еберт" организираха ежегодната кръгла маса, посветена на предизвикателствата на скритата икономика пред развитието и конкурентоспособността на България. Тематичният фокус тази година беше влиянието на политиките за преодоляване на глобалната финансова криза върху динамиката на скритата икономика. още »
 
Пресконференция: Корупцията в България през 2009 г.
На 7 декември 2009 г. Центърът за изследване на демокрацията организира пресконференция, по време на която бяха представени резултатите от Системата за мониторинг на корупцията в редовното годишно изследване на корупцията в България за 2009 г. То отразява не само нагласите, а и реалното състояние и развитие на корупцията в страната. още »
 
Към по-добро управление за устойчиво развитие в България
На 26 ноември 2009 г. Центърът за изследване на демокрацията беше домакин на среща с представители на норвежкото Министерство на външните работи, Innovation Norway и Норвежкото посолство в България. Срещата даде възможност да се представи в детайли работата на Центъра за подобряване на управлението за устойчиво производство в България. още »
 
Кръгла маса: Енергийната стратегия на България до 2020 г.
На 23 ноември 2009 г. представители на Центъра за изследване на демокрацията участваха в организирана от парламентарната комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм кръгла маса, по време на която представиха специално подготвен policy brief анализиращ последният проект за енергийна стратегия от 2008 г. още »
 
Кръгла маса: Енергийна диверсификация и енергийна сигурност
На 5 октомври 2009 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса, посветена на енергийната диверсификация и енергийната сигурност. Участниците обсъдиха проблемите на енергийната устойчивост и възможните политики за България. още »
 

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
 
   
pornload.cc