ЦИД » Икономическа програма » Събития

 

 

Събития

[ 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Кръгла маса: Гражданското общество в обръчите на властта
На 15 юли 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията с подкрепата на Balkan Trust for Democracy, организира кръгла маса на тема „Гражданското общество в обръчите на властта”. Дискусията е продължение на обсъждането на внесения законопроект за промени в Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и на семинара, посветен на необходимите промени в правната рамка за дейността на юридическите лица с нестопанска цел. още »
 
Семинар: Дискусия за необходими промени в правната рамка за дейността на юридическите лица с нестопанска цел
На 2 юли 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията, с подкрепата на инициативата Balkan Trust for Democracy, организира семинар на тема „Дискусия за необходими промени в правната рамка за дейността на юридическите лица с нестопанска цел”. Семинарът бе фокусиран върху обмяната на опит относно правната уредба за юридическите лица с нестопанска цел и нейното приложение при осъществяване дейността на местни неправителствени организации. Семинарът се проведе в град Габрово и в него участваха представители на 13 неправителствени организации от региона. още »
 
Кръгла маса: Предотвратяване и разкриване на конфликтите на интереси
Предложените промени в Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и неговото приложение бяха обсъдени на кръгла маса, организирана от Центъра за изследване на демокрацията на 17 юни 2010 г. В дискусията участваха представители на трите власти, експерти от неправителствени организации и бизнес асоциации. още »
 
Публична дискусия: Международната конурентоспособност на България 2010
На 19 май 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията представи резултатите за България от Годишника на световната конкурентоспособност 2010 на IMD (IMD World Competitiveness Yearbook 2010). Предходните четири издания на книгата за България намериха място във формирането на политиката за конкурентоспособност на българското правителство и в конкретни програмни документи. още »
 
Кръгла маса: Енергийна политика и енергийна диверсификация
На 18 май 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса на тема “Енергийна политика и енергийна диверсификация”. По време на кръглата маса бяха обсъдени предизвикателствата пред и възможностите за енергийна диверсификация на България. Центърът за изследване на демокрацията представи анализ с основните изводи, изработен в сътрудничество с Атлантическия съвет на САЩ. още »
 
Семинар: Конфликти на интереси и добро управление на взаимоотношенията местна власт – гражданско общество
На 14 май 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията, със съдействието на депутата от групата на ЕНП в Европейския парламент, г-жа Мария Неделчева и с подкрепата на инициативата Balkan Trust for Democracy, организира семинар на тема „Конфликти на интереси и добро управление на взаимоотношенията местна власт – гражданско общество”. Семинарът бе фокусиран върху обмяната на опит относно правната уредба на конфликта на интереси и нейното приложение при осъществяване на публично-частно партньорство между общини и неправителствени организации. още »
 
Семинари: Възможности за създаване на Европейска платформа за предотвратяване и борба с недекларирания труд
На 4 и 11 май 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията, в сътрудничество с Regioplan - холандски изследователски институт, организира два семинара с цел проучване възможностите за създаване на европейска платформа за предотвратяване и борба с недекларираната заетост. Представители на министерства на труда и социалната политика и на финансите, трудови инспектори, изследователски институти, работодателски организации и синдикати от страните от Централна, Южна и Източна Европа - членки на Европейския съюз, взеха участие в семинарите. още »
 
Кръгла маса: Противодействие на прането на пари в България: предизвикателства и инструменти
На 16 февруари 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса, посветена на противодействието на прането на пари в България. Кръглата маса ще отбележи завършването на „Наръчник за разследване на изпирането на пари”. още »
 
Публична дискусия: Прозрачно управление: Мониторинг и оценка на обществени политики
На 9 февруари 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията, съвместно с фондация „Фридрих Еберт” организираха публична дискусия, посветена на мониторинга и оценката на публичните политики. По време на публичната дискусия експерти от Центъра представиха доклада Мониторинг и оценка на публични политики и програми. още »
 
Кръгла маса: Скритата икономика в България - политики за преодоляване на икономическата криза
На 10 декември 2009 г. Центърът за изследване на демокрацията и фондация "Фридрих Еберт" организираха ежегодната кръгла маса, посветена на предизвикателствата на скритата икономика пред развитието и конкурентоспособността на България. Тематичният фокус тази година беше влиянието на политиките за преодоляване на глобалната финансова криза върху динамиката на скритата икономика. още »
 

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
 
   
pornload.cc