ЦИД » Икономическа програма » Публикации

 

 

Публикации

[ 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Телекомуникационната политика на България, юни 1995 г.
Далекосъобщенията (телекомуникациите) са част от световната техническа инфраструктура. Тяхното основно предназначение - да осигурят обмен на информация от всякакъв вид, във всякакви обеми и във всякакви направления, ги прави задължително условие не само за развитието на икономиката в национален, регионален и световен мащаб, но и за зараждането, реализирането и засилването на интеграционните процеси между страните. Те са в основата на промишленото, културното и социалното развитие, на търговското и финансовото сътрудничество, на съвременната наука и образование. още »
 
Селското стопанство в преговорите за присъединяване на България към Европейския съюз, 1995
Целта на настоящата разработка е сравнение на държавното регулиране на аграрния сектор в двата региона - България и ЕС. Това сравнение следва да бъде основата за очертаване на алтернативните стратегии за българската селскостопанска политика в периода преди присъединяването към ЕС. още »
 
Масовата приватизация в реформиращите се страни
Едва ли има друг елемент от икономическите реформи на страните в преход, получил такава всеобща подкрепа, както приватизацията. Независимо от хода и напредъка на промените, от политическата и социална ситуация, няма бивша социалистическа държава, която да не е направила поне първоначални стъпки в областта на раздържавяването. Това се дължи, може би, на факта, че всички политически сили - както нововъзникналите партии и коалиции, така и наследниците на бившите компартии, достигнаха до извода, че именно приватизацията е решаващия фактор и двигател на прехода от планово към пазарно стопанство. още »
 
Проблеми на общинската приватизация
още »
 
"Лошите кредити": институционални и финансови аспекти, 1994
Финансови последици за банките и националното стопанство след изчистване на лошите кредити, отпуснати до 31 декември 1990 г. още »
 
Проблеми на общинската приватизация, декември 1993 г.
В широкия смисъл общинската приватизация включва реституция, връщане на земята, продажба на терени и сгради и приватизация на общински предприятия, т.е. трансформирането на собствеността на общините в частна, независимо под каква форма тази общинска собственост функционира икономически. Макар че се извършват по различни закони, тези процеси са взаимосвързани, тъй като се осъществяват на определена територия, управляват се от местните власти и водят до ограничаване на общинската собственост за сметка на частната. още »
 
ПОЛИТИКА И ПРИВАТИЗАЦИЯ, Трансформацията на собствеността в България през призмата на политическите борби, юли 1993
Без съмнение процесът на трансформация на собствеността заема основно място в икономическата реформа. Без той да се извърши България не може да се превърне във функционираща пазарна икономика. Затова приватизацията (съответно реституцията) представлява политически процес. Нейният успешен край гарантира бъдещето и стабилността на демокрацията в страната. още »
 
За свободата и либерализма: Мил срещу Мил
Може ли личната свобода да бъде абсолютен принцип в отношенията между обществото и индивида? Има ли изобщо такъв единствен, абсолютен принцип? още »
 
Приватизацията и икономическите реформи в България, юни 1993 г.
Сборник с изказванията от Международен семинар, проведен на 3-4 юни 1993 г. и организиран от Центъра за изследване на демокрацията и София център за международно частно предприемачество, Вашингтон. Много фактори съдействат за намаляване на цената на българските приватизиращи се предприятия. Един от най-ефективните в това отношение е създаването на имидж на страната като неблагоприятна за инвестиране. Тази кампания има две негативни последици - съдейства за отблъскването на големите инвеститори от страната и провокира политика в тази област основана на принципа "инвестиции всякакви и на всяка цена". още »
 
Общественото мнение и бизнес-елитът за приватизацията
Един от най-дискутираните напоследък - приватизацията - все повече излиза от сферата на предвижданията и се превръща в реалност. Както показват данните от последното изследване на Центъра за изследване на демокрацията по проблемите на приватизацията, подготовката за нея е напреднала. още »
 

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
 
   
pornload.cc