ЦИД » Икономическа програма » Публикации

 

 

Публикации

[ 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Социалната справедливост в пенсионното осигуряване
В България и страните от Централна и Източна Европа, средните статистически показатели са доминираща, а не рядко и единствена основа на правителствените анализи и проекти за социалната политика в областта на личните доходи на населението, в т.ч. на доходите от труд и доходите от пенсии. още »
 
Критериите за конвергенция от Маастрихт в контекста на бъдещото присъединяване на България към Европейския съюз, януари 1996 г.
Въведение, кратка история на проблема, международни договори, декларации, нормативни актове и други документи, същество на проблема, предложения за икономическата политика от гледна точка на критериите от Маастрихт. още »
 
Масовата приватизация - Инвестиционни алтернативи, 1996
Настоящата брошура е подготвена в рамките на проекта „Двете измерения на приватизацията в България - масова и пазарна приватизация" на Центъра за изследване на демокрацията. Той има за цел да подпомогне с независими анализи и препоръки усилията на държавните институции за ускоряване на приватизационния процес. още »
 
Тенденции в общинската приватизация през 1996 г.
Развитието на общинския приватизационен процес през 1996-година, въпреки неравномерния му ход и регионалните различия, следва да се оценява положително. Открити са 2079 процедури за приватизация, от които 23 са за цели предприятия. Прекратените процедури са 43. Обявени са 121 конкурса за оценители. Възложени са 2642 приватизационни оценки. Приети са 2725 оценки, като някои от тях са възложени през 1995 г. сключени са 2575 приватизационни сделки, от които 18 са за цели общински търговски дружества. От сключени те сделки за цели общински предприятия 1 е продадено чрез конкурс, 8 чрез преговори с потенциален купувач и 9 по реда на чл. 35 от ЗППДОП. още »
 
Миграцията - Европейската интеграция и изтичането на мозъци от България
Какво стана в науката на България в годините на прехода и свързаната с него масова емиграция на учени в чужбина. Беше ли това "еуфория от свободата", или "естествен процес на интернационализация на науката", или "бягство от трудностите на прехода"? Какви са резултатите от този процес? Какви са "загубите" и "ползите"? Кой "загуби" и кой "спечели"? Какви са перспективите? още »
 
Тенденции в общинската приватизация през 1996 г.
Докладът разглежда тенденциите в общинската приватизация през 1996 г. Развитието на общинския приватизационен процес през 1996 година, въпреки неравномерния му ход и регионалните различия, следва да се оценява положително. Открити са 2079 процедури за приватизация, от които 23 са за цели предприятия. още »
 
Структурни изменения на публичността
Едно революционно изследване на публичността, което разкрива новото и оригинално виждане на известния изследовател Юрген Хабермас. още »
 
Свободното движение на услуги в политиката на присъединяване на Република България към Европейския съюз: обща характеристика на проблема, август 1995
Премахването на бариерите пред свободното движение на услугите между Европейския съюз и Република България и приближаването на българската нормативна база към тази на Европейския съюз в дадената сфера е проблем от първостепенна важност на политиката на присъединяване на Република България към Европейския съюз. още »
 
Човешки ресурси и социална политика в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз, август 1995 г.
Ориентацията на България към ЕС датира още от първите дни на радикалните политически промени в страната, започнали в края на 1989г. Членството в Eвросъюза привличаше най-вече с високите социални стандарти в страните - членки, с прехода към единен вътрешен пазар, позволяващ свободно движение на стоки, капитали и хора. Интегрирането на страната в Европейските общности се възприемаше като средство за бързо решаване на вътрешните икономически и социални проблеми, пред които бяхме изправени след рухването на тоталитарния режим. още »
 
Тема “Транспорт” - Втори етап, 23 август 1995 г.
В хода на естествено установилите се приоритетни области на транспортното сътрудничество, възникват и се утвърждават съответните механизми - международно-правни, пазарно-икономически и такива на стандартизацията - за осигуряване гладкото протичане на експлоатационната дейност във всеки отделен вид транспорт. още »
 

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
 
   
pornload.cc