ЦИД » Икономическа програма » Публикации

 

 

Публикации

[ 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Корпоративно управление и контрол в България
Съвсем неотдавна "корпоративното управление и контрол" бяха отвлечено и неразбираемо понятие не само за масата дребни акционери, придобили собственост чрез масовата приватизация, но и за представителите на държавните институции и частния бизнес. Днес важността на проблема, особено за икономика остро нуждаеща се от преструктуриране, се осъзнава на най-високо държавно равнище. още »
 
Българският капиталов пазар в контекста на присъединяването към Европейския съюз
Двигател за развитието на капиталовия пазар в България е първата вълна на програмата за масова приватизация. Тази програма наподобява програмата, приложена преди това в Чешката република. Същевременно Чехия бе от първите страни в преход, които бяха поканени да водят преговори за присъединяване към Европейския съюз. Затова е полезно да бъде сравнено развитието на капиталовите пазари в двете страни. още »
 
Корпоративно управление и контрол в България - Аналитичен доклад
Днес малко страни по света могат да си позволят да пренебрегват проблемите на корпоративното управление и контрол, още повече ако се стремят да привлекат чуждестранни инвестиции. Това е валидно и за икономиките в преход. Доброто корпоративно управление и контрол гарантира изгода за акционерите, ограничава злоупотребите и корупцията и в крайна сметка е гаранция за икономически растеж и социално развитие. още »
 
След Студената война
Проф. д-р Любен Георгиев предоставя един систематизиран анализ на събитията след края на противоборството между суперсилите САЩ и СССР. още »
 
Конституция Свободи Благоденствие
Какви са предпоставките България да се изгради като развита страна в условията на преход? Бърнард Х. Сийган дава едно възможно решение. още »
 
Суаповите операции и дълговият проблем на България
През последните години дълговият проблем на страната особено се усложни с нарастването на вътрешната задлъжнялост. През 1997 г. плащанията по вътрешния и външния дълг надхвърлят 900 млн.щ.д. Важен индикатор за вътрешната задлъжнялост е размерът на вътрешния дълг на човек от населението. През юни 1997 г. той е 238.25 щ.д. още »
 
Политика за развитие на капиталовия пазар в България, септември 1997
Центърът за изследване на демокрацията е основан през 1989 г. като независима нестопанска организация за изследване на обществената политика и подпомагане изграждането на стабилна демократична система в България. Към Центъра работят икономическа, социологическа и правна програми. още »
 
Испанският преход към демокрация. Политическата система и Конституцията
Книгата представя държавната уредба на Испания след прехода и я съпоставя с тази на България. още »
 
Енциклопедия на политическата мисъл – Блекуел. Справочник
Ценна енциклопедия за всеки, който се интересува от изучаване на политиката. още »
 
Нестопанските организации в България. Правни проблеми
Как неправителственият сектор трябва да отговори на предизвикателството на проекта за нова правна уредба? още »
 

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
 
   
pornload.cc