ЦИД » Икономическа програма » Публикации

 

 

Публикации

[ 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Икономически и правни условия за развитието на малките и средни предприятия в България, януари 1997 г.
Целта на настоящия доклад е да изложи основните проблеми и предложи конкретни препоръки за развитието на гръбнака на частния сектор в България - малките и средни предприятия (МСП). Докладът с препоръки бе обсъден на два етапа: първо на работна среща в Центъра за изследване на демокрацията с участието на правителствени експерти, представители на бизнес асоциации и на МСП и след това на форум с участието на новоизбрания президент на Република България, депутати, министри, управителя на БНБ, ръководители на бизнес социации, представители на профсъюзи и неправителствени организации. още »
 
Оценка и анализ на резултатите от първата вълна на приватизацията в България
Настоящият доклад представя данни и анализ на резултатите от три изследвания, свързани с масовата приватизация в България. Изследванията са проведени през юли 1997 г. и са част от от дългосрочната стратегия на Центъра за изследване на демокрацията за ангажиране с проблемите на икономическите реформи у нас. още »
 
Как да купуваме и продаваме акции и да печелим от тях
Настоящата брошура е подготвена в рамките на проекта "Икономическо преструктуриране в България" на Центъра за изследване на демокрацията. Той има за цел да подпомогне с независими анализи и препоръки усилията на държавните институции за ускоряването на приватизационния процес и икономическото преструктуриране. От особена важност за напредъка на икономическите реформи в страната е степента на информираност на населението и специалистите относно възможността за сключване на сделки с ценни книжа в настоящия момент. още »
 
Социалната справедливост в пенсионното осигуряване, декември 1996 г.
В основната си част настоящето изследване е посветено на проблемите на социалната справедливост в пенсионното осигуряване на България - едно от най-значимите направления на социалната политика и практика днес и в обозримо бъдеще. още »
 
Икономически и правни условия за развитието на малките и средни предприятия в България
Целта на настоящия доклад е да изложи основните проблеми и предложи конкретни препоръки за развитието на гръбнака на частния сектор в България - малките и средни предприятия (МСП). Обсъждането в рамките на проведения форум уточни и разшири съдържанието на препоръките, за да станат те основа на конкретна работна програма,насочена към насърчаване на този ключов сектор на икономиката. още »
 
Икономическите реформи по света
Настоящият сборник съдържа статии в превод от английски език, които са подбрани от различни броеве на списанието „Икономическите реформи днес" за последните две-три години. още »
 
Масовата приватизация - инвестиционни алтернативи
Настоящата брошура е подготвена в рамките на проекта „Двете измерения на приватизацията в България - масова и пазарна приватизация" на Центъра за изследване на демокрацията. Той има за цел да подпомогне с независими анализи и препоръки усилията на държавните институции за ускоряване на приватизационния процес. От особена важност за напредъка на икономическите реформи в с граната е степента на информираност на населението и специалистите относно същността и технологичните особености на масовата приватизация. още »
 
Социалната справедливост в пенсионното осигуряване
В България и страните от Централна и Източна Европа, средните статистически показатели са доминираща, а не рядко и единствена основа на правителствените анализи и проекти за социалната политика в областта на личните доходи на населението, в т.ч. на доходите от труд и доходите от пенсии. още »
 
Критериите за конвергенция от Маастрихт в контекста на бъдещото присъединяване на България към Европейския съюз, януари 1996 г.
Въведение, кратка история на проблема, международни договори, декларации, нормативни актове и други документи, същество на проблема, предложения за икономическата политика от гледна точка на критериите от Маастрихт. още »
 
Масовата приватизация - Инвестиционни алтернативи, 1996
Настоящата брошура е подготвена в рамките на проекта „Двете измерения на приватизацията в България - масова и пазарна приватизация" на Центъра за изследване на демокрацията. Той има за цел да подпомогне с независими анализи и препоръки усилията на държавните институции за ускоряване на приватизационния процес. още »
 

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
 
   
pornload.cc