ЦИД » Икономическа програма » Публикации

 

 

Публикации

[ 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Корпоративно управление и контрол в България - Аналитичен доклад
Днес малко страни по света могат да си позволят да пренебрегват проблемите на корпоративното управление и контрол, още повече ако се стремят да привлекат чуждестранни инвестиции. Това е валидно и за икономиките в преход. Доброто корпоративно управление и контрол гарантира изгода за акционерите, ограничава злоупотребите и корупцията и в крайна сметка е гаранция за икономически растеж и социално развитие. още »
 
След Студената война
Проф. д-р Любен Георгиев предоставя един систематизиран анализ на събитията след края на противоборството между суперсилите САЩ и СССР. още »
 
Конституция Свободи Благоденствие
Какви са предпоставките България да се изгради като развита страна в условията на преход? Бърнард Х. Сийган дава едно възможно решение. още »
 
Суаповите операции и дълговият проблем на България
През последните години дълговият проблем на страната особено се усложни с нарастването на вътрешната задлъжнялост. През 1997 г. плащанията по вътрешния и външния дълг надхвърлят 900 млн.щ.д. Важен индикатор за вътрешната задлъжнялост е размерът на вътрешния дълг на човек от населението. През юни 1997 г. той е 238.25 щ.д. още »
 
Политика за развитие на капиталовия пазар в България, септември 1997
Центърът за изследване на демокрацията е основан през 1989 г. като независима нестопанска организация за изследване на обществената политика и подпомагане изграждането на стабилна демократична система в България. Към Центъра работят икономическа, социологическа и правна програми. още »
 
Испанският преход към демокрация. Политическата система и Конституцията
Книгата представя държавната уредба на Испания след прехода и я съпоставя с тази на България. още »
 
Енциклопедия на политическата мисъл – Блекуел. Справочник
Ценна енциклопедия за всеки, който се интересува от изучаване на политиката. още »
 
Нестопанските организации в България. Правни проблеми
Как неправителственият сектор трябва да отговори на предизвикателството на проекта за нова правна уредба? още »
 
Икономически и правни условия за развитието на малките и средни предприятия в България, януари 1997 г.
Целта на настоящия доклад е да изложи основните проблеми и предложи конкретни препоръки за развитието на гръбнака на частния сектор в България - малките и средни предприятия (МСП). Докладът с препоръки бе обсъден на два етапа: първо на работна среща в Центъра за изследване на демокрацията с участието на правителствени експерти, представители на бизнес асоциации и на МСП и след това на форум с участието на новоизбрания президент на Република България, депутати, министри, управителя на БНБ, ръководители на бизнес социации, представители на профсъюзи и неправителствени организации. още »
 
Оценка и анализ на резултатите от първата вълна на приватизацията в България
Настоящият доклад представя данни и анализ на резултатите от три изследвания, свързани с масовата приватизация в България. Изследванията са проведени през юли 1997 г. и са част от от дългосрочната стратегия на Центъра за изследване на демокрацията за ангажиране с проблемите на икономическите реформи у нас. още »
 

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
 
   
pornload.cc