ЦИД » Икономическа програма » Публикации

 

 

Публикации

[ 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
Корупцията в здравеопазването в България
Докладът анализира причините и последствията от корупцията в здравния сектор в ситуация на повишена социална чувствителност към запазващите се проблеми в българското здравеопазване. В контекста на бавните институционални реформи анализът разкрива мотивацията за корупция от страна на медицинския персонал, както и равнището и разпространението на корупцията в здравния сектор. още »
 
Корупцията при обществените поръчки: Рискове и противодействие
Обществените поръчки са между сферите на управлението на публичния сектор в България, отличаващи се с най-висок корупционен риск. Злоупотребите в тази област най-общо се свеждат до възлагане на поръчката на предварително определен доставчик в ущърб на обществения интерес чрез нарушение на принципите на конкурентното начало с цел лично облагодетелстване. още »
 
Правна уредба на публично-частните партньорства
Докладът прави преглед на правното регулиране и практическото използване на публично-частните партньорства (ПЧП) в 11 страни: САЩ, Канада, Великобритания, Австрия, Чехия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия и както и на регулациите на ЕС в тази област. още »
 
Иновации.бг 2007
Иновации.бг 2007 анализира състоянието на националната иновационна система и прави препоръки за подобряване на иновационния потенциал на българската икономика. Поради важността на финансовите инструменти на ЕС за развитието на иновационния капацитет на България тазгодишният доклад прави преглед на европейската иновационна политика и възможностите, които тя предоставя пред България. още »
 
CSD Brief No 10: Трудната промяна в българската анти-корупционна политика и практика
Най-важната промяна на българската анти-корупционна политика в последните месеци беше преминаването от “меки” (изграждане на обществено съзнание) към “твърди” (предотвратяване и санкции) мерки с непосредствен анти-корупционен ефект. още »
 
Противодействие на измамите с ДДС: Опитът на България
Изследването анализира механизмите на ДДС измамите като акцентира върху злоупотребите с правото на данъчен кредит. На основата на натрупания международен и български опит са разгледани нормативните и административни предпоставки за данъчни измами в нашето законодателство и възможните решения на проблема. още »
 
CSD Brief No 8: Конкурентоспособност на българската икономика 2006
Дни преди доклада на ЕК за готовността на страната ни за членство бе огласена позицията на България в най-реномираната световна класация за конкурентоспособност на икономиките на швейцарската фондация Institute of Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2006. С партньорството на Центъра за изследване на демокрацията страната ни е включена за пръв път в този най-стар годишник на конкурентоспособността, който се публикува от 1989 г. още »
 
Здравната реформа в България: Опит за диагноза и предписание (само на английски език)
Изследвa се реформата в здравеопазването като отговор на пазарните несъвършенства и предизивикателства на предоставянето на здравни услуги. България предприе половинчат вариант на преход в здравеопазването, преминавайки от система на здравни услуги, предоставяни изцяло от държавата към система на частни доставчици в доболничния сектор и публични доставчици в болничния сектор, като и двата сектора са финансирани основно от задължителните вноски в държавната здравоосигурителната система. още »
 
Иновации.бг
Докладът Иновации.бг продължава в сферата на иновациите традицията на доклада е-България да следи и анализира готовността на България за развитие на информационно общество. още »
 
Корупцията при данъчното облагане. Предизвикателства пред данъчната политика и администрация
Националните и международните корупционни индекси показват, че данъчната администрация заема важно място в борбата с корупцията в България. Въпреки че гражданите и бизнесът са по-благосклонни в оценките си за нейното равнище и разпространение в сравнение с такива институции, като митниците, полицията и съдебната система, равнището на корупция в данъчната администрация остава високо. още »
 

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
 
   
pornload.cc