ЦИД » Икономическа програма » Публикации

 

 

Публикации

[ 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1999 | 1998 ]
CSD Brief No 15: За еднакви правила и почтена конкуренция: ефективни политики за противодействие на сивата икономика и корупцията в България
Този анализ представя резултатите от консултации на Центъра за изследване на демокрацията с представители на държавни институции, бизнеса и неправителствени организации относно възможностите за създаване на платформа за публично-частно сътрудничество по въпросите на доброто управление и утвърждаването на еднакви правила за всички участници на пазара на примера на политиките за противодействие на сивата икономика. още »
 
Иновации.бг 2008
Докладът Иновации.бг 2008: Българската иновационна политика в Европейския съюз анализира състоянието на националната иновационна система и прави препоръки за подобряване на иновационния потенциал на българската икономика. Тази година докладът обръща внимание на глобалните тенденции и засилващата се конкуренция по отношение на иновациите. още »
 
CSD Brief No 12: Конкурентоспособност на българската икономика 2007
С участието на Центъра за изследване на демокрацията тази година България за втори път участва в най-старата световна класация на конкурентоспособността на икономиките. Тя се публикува ежегодно от 1989 г. насам от IMD World Competitiveness Yearbook 2007: Годишникът на световната конкурентоспособност 2007 на IMD (International Institute for Management Development). Тази година България заема 41 място пред страни като Италия, Румъния, Украйна, Турция, Полша и Хърватия. още »
 
Корупцията в здравеопазването в България
Докладът анализира причините и последствията от корупцията в здравния сектор в ситуация на повишена социална чувствителност към запазващите се проблеми в българското здравеопазване. В контекста на бавните институционални реформи анализът разкрива мотивацията за корупция от страна на медицинския персонал, както и равнището и разпространението на корупцията в здравния сектор. още »
 
Корупцията при обществените поръчки: Рискове и противодействие
Обществените поръчки са между сферите на управлението на публичния сектор в България, отличаващи се с най-висок корупционен риск. Злоупотребите в тази област най-общо се свеждат до възлагане на поръчката на предварително определен доставчик в ущърб на обществения интерес чрез нарушение на принципите на конкурентното начало с цел лично облагодетелстване. още »
 
Правна уредба на публично-частните партньорства
Докладът прави преглед на правното регулиране и практическото използване на публично-частните партньорства (ПЧП) в 11 страни: САЩ, Канада, Великобритания, Австрия, Чехия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия и както и на регулациите на ЕС в тази област. още »
 
Иновации.бг 2007
Иновации.бг 2007 анализира състоянието на националната иновационна система и прави препоръки за подобряване на иновационния потенциал на българската икономика. Поради важността на финансовите инструменти на ЕС за развитието на иновационния капацитет на България тазгодишният доклад прави преглед на европейската иновационна политика и възможностите, които тя предоставя пред България. още »
 
CSD Brief No 10: Трудната промяна в българската анти-корупционна политика и практика
Най-важната промяна на българската анти-корупционна политика в последните месеци беше преминаването от “меки” (изграждане на обществено съзнание) към “твърди” (предотвратяване и санкции) мерки с непосредствен анти-корупционен ефект. още »
 
Противодействие на измамите с ДДС: Опитът на България
Изследването анализира механизмите на ДДС измамите като акцентира върху злоупотребите с правото на данъчен кредит. На основата на натрупания международен и български опит са разгледани нормативните и административни предпоставки за данъчни измами в нашето законодателство и възможните решения на проблема. още »
 
CSD Brief No 8: Конкурентоспособност на българската икономика 2006
Дни преди доклада на ЕК за готовността на страната ни за членство бе огласена позицията на България в най-реномираната световна класация за конкурентоспособност на икономиките на швейцарската фондация Institute of Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2006. С партньорството на Центъра за изследване на демокрацията страната ни е включена за пръв път в този най-стар годишник на конкурентоспособността, който се публикува от 1989 г. още »
 

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
 
   
pornload.cc