ЦИД >> Програма Сигурност >> Престъпност и полиция >> Полиция и корупция >> Събития

   
 

Събития


Противодействие на изнудването и рекета: европейският опит
Класическите рекет и изнудване, намерили широко разпространение в България през 90-те години на миналия век придобиха нови форми – различни от тези от близкото минало, но в никакъв случай по-малко опасни и вредни, включващи практики за завладяване на институциите и проявяващи се в системно организирано изнудване от страна на държавни служители и лица, заемащи ръководни позиции в частния бизнес. още »
 
Динамика на конвенционалната престъпност в България 2014 – 2015 г.
През 2014 г. в България се наблюдава спад в броя на жертвите на престъпления в сравнение с рекордната 2012 г. Независимо от този факт, равнището на конвенционалната престъпност остава едно от най-високите от 2004 г. насам. През последната година се увеличава броят на гражданите, които докладват за извършени престъпления. Това е признак за известно повишаване на доверието в полицията. Същевременно продължава разминаването между данните от изследванията за жертвите на престъпността и официалната полицейска статистика. още »
 
Антикорупционен мониторинг: нов инструмент за оценка на антикорупционни политики
За антикорупционните експерти е ясно, че основен приоритет сега е практическото прилагане на антикорупционните политики. Въпреки това все още не са разработени модерни инструменти за мониторинг на това прилагане. Антикорупционните политики и методите за измерване на тяхната ефективност продължават да се определят предимно на национално равнище, без акцент върху специфичните участници и обстоятелства. За да се постигне ефективност, усилията трябва да се съсредоточат върху най-подходящото ниво - отделните публични институции. още »
 
Мониторинг върху прилагането на антикорупционни политики: методология и първи стъпки
Системата за мониторинг на антикорупционни политики (СМАК) е прецизен инструмент за оценяване на смисъла и въздействието на антикорупционни политики. Той се прилага на нивото, на което тези политики се осъществяват – обществената институция. СМАК позволява идентифицирането на зоните, които са уязвими на корупционен натиск, и оценяването на политиките, адресиращи тези уязвимости. още »
 
Мониторинг на прилагането на антикорупционни политики и мерки
На 2 юни 2015 г. се проведе кръгла маса, на която бяха представени целите и методологията на Системата за мониторинг на антикорупционните политики (СМАК) и резултатите от прилагането й в Главна дирекция „Гранична полиция“ на Министерство на вътрешните работи. още »
 
Кръгла маса: Антикорупционни мерки в правоохранителните институции
На 3 февруари 2015 г. Центърът за изследване на демокрацията, съвместно с представители на МВР, проведе кръгла маса за прилаганите антикорупционни мерки в правоохранителните институции. Целта на кръглата маса бе да обсъди създаването на инструментариум за оценка и мониторинг на антикорупционните мерки в МВР. още »
 
Международен семинар: Европейският опит в противодействието на корупцията в полицията
В края на януари 2013 г. в Правец се проведе международен обучителен семинар на тема „Европейският опит в противодействието на корупцията в полицията“ в рамките на ръководения от ЦИД проект „Подобряване работата на структурите за вътрешна сигурност в държавите-членки на ЕС“. Събитието беше открито от г-н Румен Ганев, Директор на Дирекция „Вътрешна сигурност“ в МВР и г-н Емил Стойнев, Директор на Дирекция „Инспекторат“ в МВР. Участниците бяха приветствани и от г-н Гену Едуард Раду, Заместник главен директор на Главна дирекция „Антикорупция“ в румънското Министерство на вътрешните работи. още »
 
Семинар за обмяна на добри практики – Виена, 5 ноември 2012
През ноември 2012 експерти от ЦИД и отдел „Вътрешна сигурност“ на МВР се срещнаха във Виена с представители на Федералното бюро за борба с корупцията (BAK) към австрийското Федерално министерство на вътрешниет работи. По време на еднодневната среща гостите от България се запознаха подробно с организацията и работата на отдела по превенция, обучения и анализ. Домакините представиха метода на този отдел за събиране и оценяване на статистически данни за корупционни разследвания. още »
 
Семинар за обмяна на добри практики – Лондон, 24-27 април 2012 г.
По време на четиридневното си посещение в Лондон през април 2012 г. представители на ЦИД, на отдел „Вътрешна сигурност“ на МВР и на румънската Генерална антикорупционна дирекция проведоха работни срещи с антикорупционните звена на британската Агенция за борба срещу тежката организирана престъпност (SOCA), Лондонската полиция (MET) и Британската агенция за граничен контрол (UKBA). още »
 
Семинар за обмяна на добри практики – Брюксел 12-14 юни 2012 г.
Работна група съставена от представители на ЦИД, отдел „Вътрешна сигурност“ на МВР и румънската Генерална антикорупционна дирекция се срещна в Брюксел с техни колеги от Генералния инспекторат на федералната и локалната полиция на Белгия (AIG) и на Централното бюро за ограничаване на корупцията (OCRC). Домакините запознаха българските и румънските представители с конкретни антикорупционни разследвания. По-специално, те споделиха добри практики и успешни подходи при разследването на корупцията при обществените поръчки, провеждането на тестове за лоялност на полицейски служители, създаването на база данни за корупционните казуси и провеждането на трансгранични операции от съвместни разследващи екипи. още »
 


   Програма Сигурност
   Теми
   Полиция и корупция
   Източници

   Партньори
 
pornload.cc