ЦИД >> Програма Сигурност >> Престъпност и полиция >> Полиция и корупция >> Академични разработки

   
 

Академични разработки

През последните години бе разработена нова концептуална рамка за изучаването на полицейската корупция. Британските експерти Т. Нюбърн (1999 г.), М. Пънч (2000 г. и 2009 г.) и Дж.Милър (2003 г.) предлагат нови методологически подходи за превенция на полицейската корупция. Някои от тези мерки (напр. засилване ролята на полицейските отдели за вътрешна сигурност) успешно се прилагат в британското министерство на вътрешните работи и в Агенцията за борба с тежката организирана престъпност (SOCA). В Холандия Х.Г. Ван де Бунт (2004 г.) разработва концепцията за „престъпление на работното място“, която цели да даде отговор на нерешените въпроси около полицейската корупция. Неговото изследване се основава на анализ на колективната и институционалната култура на полицейските служители.

Публикацията „Корупция и организирана престъпност в Европа: незаконни партньорства“ (Corruption and Organized Crime in Europe: Illegal Partnerships, eds. Gounev, P. and Ruggiero, V.; London: Routledge, 2012), която използва някои от изводите на доклада на Центъра за изследване на демокрацията относно връзките между корупцията и организираната престъпност (Examining the Links between Corruption and Organised Crime 2009), констатира, че намаляването на корупцията е пряко следствие от работата на проактивните отдели за вътрешна сигурност в полицейските сили на някои страни-членки на ЕС. Изследването също така използва редица непубликувани анализи на полицейска корупция, изготвени от британската SOCA, както и аналитични материали на Белгийската федерална полиция, чийто аналитичен подход, методология и резултати могат да бъдат полезни за съответните отдели в България и Румъния.


   Програма Сигурност
   Теми
   Полиция и корупция
   Източници

   Партньори
 
pornload.cc