НачалоЦИД >> Програма Сигурност >> Престъпност и полиция >> Полиция и корупция >> Международен опит >> Румъния

   
 

Румъния

След влизането на страната в Европейския съюз Румъния развива до голяма степен своите антикорупционниинституционални структури. Приета е национална антикорупционна стратегия, както и законодателство, регулиращо дейността на трите основни агенции, специализирани в противодействието на корупцията: Генералната антикорупционна дирекция (DGA), Националната агенция за интегритет (ANI) и Националната антикорупционна дирекция (DNA).

Генералната антикорупционна дирекция (DGA) е структура към най-голямото министерство в страната – Министерството на администрацията и вътрешните работи – и представлява специализирано звено, натоварено с превенцията и борбата срещу корупцията в рамките на това ведомство. Дирекцията има двойна субординация, в административно отношение – на министъра на вътрешните работи, а в своята дейност като съдебна полиция – на съответния прокурор. Този статут цели да гарантира независимостта и обективния характер на оперативните разследвания, като същевременно позволява на дирекцията да предприема превантивни мерки. Персоналът на DGA възлиза на 500 служители, разпределени в четири дирекции (разузнаване, криминални разследвания, превенция и поддръжка) и 42 окръжни администрации.

Националната агенция за интегритет се съсредоточава върху, наблюдението и разкриването на несъответствията в имотните декларации на държавни служители. Тя установява случаите на конфликт на интереси и идентифицираимущество придобито от незаконна дейност.

Националната антикорупционна дирекция (DNA) е създадена към Държавната прокуратурана Върховния касационен съд и специализира в разследването на корупционни практики и престъпления, свързани с корупцията на средно и високо равнище в държавнитеинституции. Агенцията има офиси в 41 окръга както и в Букурещ. От изключително значение е, че тя разследва престъпления извършени срещу финансовите интереси на Европейската общност както и определени тежки, финансови и икономически престъпления свързани с корупция.

Доклад за дейността на Генералната антикорупционна дирекция за 2011


   Програма Сигурност
   Теми
   Полиция и корупция
   Източници

   Партньори
 
pornload.cc