ЦИД >> Програма Сигурност >> Престъпност и полиция >> Полиция и корупция >> Международен опит >> Белгия

   
 

Белгия

Правозащитната функция в Белгия се осъществява от създадената през 2001 г. Обединена полицейска служба, организирана на федерално и местно равнище и включваща Федералната полицейска служба и Местната полицейска служба (като последната обединява 195 местни полицейски служби). Двете организации са автономни и функционират под патронажа на различни държавни ведомства, но същевременно техният подобен статут, общи бази данни, система за поддръжка, както и за набиране и обучение на кадрите осигуряват добрите професионали  отношения и сътрудничеството между тях.

Противодействието на корупция в държавната администрация,се извършва от специализирани служби с ясно разграничени правомощия и отговорности. Тези служби си сътрудничат със съответните специализирани полицейски звена при разследване на други престъпления, в които полицаи са замесени като заподозрени извършители. 

Тази комплексна антикорупционна инфраструктура е резултат от прилагането на принципа за институционалното разделение и взаимен контрол, и целта му е да осуети евентуални опити за поставяне на ведомствен „чадър“ над полицейски служители заподозрени в корупция.

Корупцията сред полицейските служители се разследва основно от две независими следствени служби: Генералният инспекторат (AIG) и Постоянният комитет „Пе“ (Comite permanent “P”).

Генералният инспекторат на федералната и локалната полиция представлява специализиран отдел под разпореждането на министрите на вътрешните работи и правосъдието. При изпълнението на всекидневните си задачи Инспекторатът се ръководи пряко от министъра на вътрешните работи. В същото време той е независим от полицията, разполага със самостоятелна база данни за извършваните разследвания, както и собствени отдели за човешки ресурси, финансово и ИТ управление. Назначаването на нови служители става с кралски указ. Главният инспектор се избира от комисия, в която са представени МП и МВР. Той има пълни правомощия да извършва криминални и дисциплинарни разследвания срещу служители на федералната и местната полиция. Генералният инспекторат разглежда жалби и сигнали от граждани и организации и информира за тях съдебните органи, които да постановят разследване, както и Постоянният комитет Пе, ако докладваното престъпление е в неговите правомощия.

Годишни доклади на Генералният инспекторат

Постоянният комитет „Пе“ енезависим контролен орган на белгийския парламент, чрез който се наблюдава цялостната работа на изпълнителната власт и конкретно на полицията и контраразузнаването на страната (т.нар. „Координационен орган за анализ на заплахите“). В неговите правомощия е разследването на корупционни престъпления, когато те са извършени от организирана група, както и в случаите, когато участва криминална структура. Следствените действия се извършват от Следствената служба на Постоянния комитет „Пе“.

През 1998 е основан и Централен офис за борба с корупцията  (OCRC), специализирано антикорупционно звено, което от престуктурирането на полицейските служби през 2001 е част от Дирекцията за икономически и финансови престъпления към белгийската Федерална съдебна полиция, която от своя страна е подчинена на Министерството на правосъдието. Тази структура има национални правомощия да разследва сложни и тежки корупционни престъпления в публичния и частния сектор, както и други свързани нарушения като измами с обществени поръчки и фондове на ЕС, конфликт на интереси и присвояване от страна на държавни служители (с изключение на полицейски служители, коите се разследват от Главния инспекторат). OCRC разследва също така корупционни случаи свързани със служители на институции на ЕС поради географската им локация на белгийска теротирия. Такива случаи се разследват в тясно сътрудничество с ОЛАФ, която също ебазирана в Брюксел.


   Програма Сигурност
   Теми
   Полиция и корупция
   Източници

   Партньори
 
pornload.cc