ЦИД >> Програма Сигурност >> Престъпност и полиция >> Полиция и корупция >> Описание

   
 

Описание

Корупцията сред полицейските служители може да приема най-различни форми – от дребни подкупи и бюрократична корупция до предоставяне на служебна информация на престъпници (срещу заплащане) и компрометиране на разследвания. Всички тези корупционни практики изискват предприемането на превантивни и проактивни антикорупционни мерки. От 2004 г. насам, Центърът за изследване на демокрацията (ЦИД) работи съвместно с Министерството на вътрешните работи, Европейската комисия, Фронтекс и водещи академични институции за оценка на причините и рисковете за появата на полицейска корупция, както и за разработване на конкретни анти-корупционни мерки. Наред с това, ЦИД си сътрудничи пряко с отделите за вътрешна сигурност на полицейските институции в България и Румъния с оглед разработването на аналитични инструменти, които биха повишили техния оперативен капацитет.


   Програма Сигурност
   Теми
   Полиция и корупция
   Източници

   Партньори
 
pornload.cc