Стефан Карабоев

Анализатор, Икономическа програма

stefan.karaboev(at)online(dot)bg ll Hi-res Photo

Образование

Магистърска степен по публичен мениджмънт и политики, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България.
Бакалавърска степен по Европеистика (“European Studies”), The Hague University of Applied Sciences, Холандия

Биография

Стефан Карабоев е анализатор в Икономическата програма на Центъра. Стефан работи по изпълнението и разработването на проекти на национално, регионално и европейско ниво. Неговият изследователски и аналитичен опит е съсредоточен в областите на европейското финансиране и обществените поръчки, добро управление и антикорупционна политика, публични политики и гражданско общество. Професионалните му дейности включват изготвяне на доклади и анализи; кандидатстване и разработване на проектни предложения към различни типове донори; събиране и анализиране на качествени и количествени масиви от данни; организиране на събития и други административни задачи. По настоящем, Стефан участва в изпълнението на редица регионални и европейски проекти, включително изследователската антикорупционна инициатива ANTICORRP, подкрепена от Седма рамкова програма за наука на ЕС, Европейският антикорупционен доклад, Инициатива за развитие и почтеност в Югоизточна Европа (SELDI) и други. 

Изследователски фокус

•    Добро управление;
•    Обществени поръчки и европейско финансиране;
•    Публични политики;
•    Развитие на гражданското общество.

Избрани публикации

Управление на обществените поръчки в България: корупционни рискове и наказателно преследване
Престъпления и злоупотреби с обществени поръчки: Наръчник за превенция, противодействие и анализ на рисковете
Improving governance in Bulgaria: Evaluating the Impact of EU Conditionality through Policy and Financial Assistance
The Bulgarian Public Procurement market: Corruption Risks and Dynamics in the Construction Sector
Addressing the Threat of Fraud and Corruption in Public Procurement: Review of State of the Art Approaches
Civil Society Involvement in Drafting, Implementing and Assessing Anticorruption Policies
Bulgarian Corruption Assessment Report: Anti-Corruption Policies against State Capture

Езици

Английски