Галина Сапунджиева

Програмен сътрудник

Пишете на Галина Сапунджиева на адрес: galina.sapundjieva(at)online(dot)bg

Образование
Магистър по право, Варненски свободен университет

Биография

Галина Сапунджиева отговаря за административната дейност на програмите на Центъра, включително организирането на различни събития (конференции, кръгли маси, семинари), поддържането на програмната база данни, подготовката на проектна документация, поддръжката на интернет представянето на Програмите, редакцията на публикации.

Изследователски фокус

Съдебна реформа, защита на правата на човека, омбудсман

Избрани публикации

Заплахите за финансовите интереси на Европейския съюз: оценка на риска от злоупотреби при обществените поръчки и използването на европейските фондове. София: Център за изследване на демокрацията, 2014

Управление на енергийния сектор и енергийна (не)сигурност в България. София: Център за изследване на демокрацията, 2014

Европейският опит в противодействието на корупцията в полицията. София: Център за изследване на демокрацията, 2013

Подкрепа и реинтеграция на децата - жертви на трафик в България: законодателство, институционална рамка и политики. София: Център за изследване на демокрацията, 2012

Правото на защита и принципът на равнопоставеност на страните в българския наказателен процес. София: Център за изследване на демокрацията, 2012

Противодействие на организираната престъпност в България: оценка на правната рамка. София: Център за изследване на демокрацията, 2012

Пенитенциарната политика и система в Република България. София: Център за изследване на демокрацията, 2011

Антимафия: Опитът на Италия в противодействието на организираната престъпност. София: Център за изследване на демокрацията, 2011

Eзици

Английски, немски