Росица Джекова

Координатор,  Програма Сигурност

rositsa.dzhekova(at)csd(dot)bg

Образование

Магистър по социологически изследвания, Университета в Шефилд; Бакалавър по политически науки, Свободен университет Берлин, Германия

Биография

Росица Джекова е координатор към Програма Сигурност на Центъра и прави проучвания в областта на престъпността, корупцията, икономическата престъпност, конфискуването на имущество, граничната сигурност, радикализацията и правоприлагането. Тя провежда изследвания, събира и анализира данни в рамките на проекти в областта на правосъдието и вътрешните работи, финансирани от Европейския съюз.

В периода 2013-2014 Росица е стипендиант по програма „Мария Кюри“ и научен сътрудник в Университета в Шефилд в рамките на проекта по Седма рамкова програма „Развитие на капацитет за противодействие на недекларирания труд в България, Хърватска и БЮРМ” (“GREY: Out of the shadows - developing capacities and capabilities for tackling undeclared work in Bulgaria, Croatia and FYR Macedonia”). Тя работи по проучвания и анализи на сивата икономика в Югоизточна Европа, както и оценка на специфичните мерки за справяне със скрития сектор.

Преди да се присъедини към Центъра Росица работи като политически анализатор и консултант по корпоративно разузнаване към консултантската агенция за управление на бизнес рискове „Контрол рискс” в Берлин и Лондон. Там тя предоставя ежедневни прогнози и задълбочени оценки на рисковете от политическа нестабилност, корупцията, организираната престъпност, рискове за сигурност и терористични заплахи в страните от балканския регион. Също така извършва  анти-корупционни одити, разследване на измами, оценка на репутационни рискове, проверка на надеждност, проследяване на активи и подпомагане при съдебни спорове на клиенти, опериращи в Югоизточна Европа и немскоговорящите страни.

Изследователски фокус

Организирана престъпност, корупция, сива икономика, данъчни измами, гранична сигурност, радикализация, наказателното правосъдие и вътрешни работи.

Езици

Английски и немски

Публикации

Dzhekova, R. (2014) Civil forfeiture of criminal assets in Bulgaria, in: King, C. and Walker, C. (eds.) Dirty Assets: New Issues in the Regulation of Criminal and Terrorism Assets. Aldershot, Ashgate.

Dzhekova, R. and Rusev, A. (2015) The Private Security Sector in Bulgaria. In: Klopfer, F. and van Amstel, N. (eds.) A Force for Good? Mapping the Private Security Sector in South-east Europe. Geneva: DCAF.

Статии

Williams, C. C. and Dzhekova, R. (2014) Evaluating the Cross-National Transferability of Policies: A Conceptual Framework. Journal of Developmental Entrepreneurship, 19(4), 1450022.

Williams, C.C., Franic, J. and Dzhekova, R. (2015) Explaining and tackling the undeclared economy in Bulgaria: an institutional asymmetry perspective. SEE Journal of Economics and Business, 9(2), 33-45.

Williams, C.C., Franic, J., Dzhekova, R., Mishkov, L. (2015) Evaluating the policy approach towards the undeclared economy in FYR Macedonia.  Int. J. Entrepreneurship and Small Business, 24(2), 268-286.

Доклади

Dzhekova, R. (2015) Policy approaches to monitoring, countering and preventing radicalisation. In: Todorov, B. and Shentov, O. (eds.) Radicalisation in Bulgaria: Review of Trends and Threats. Sofia, Center for the Study of Democracy.

Dzhekova, R. and Williams, C.C. (2014) Tackling the Undeclared Economy in Bulgaria. A Baseline Report, GREY Working Paper 1, Sheffield University Management School.

Dzhekova, R., Gounev, P. and Bezlov, T. (2013) Combating Police Corruption: European Perspectives. Sofia, Center for the Study of Democracy.

Dzhekova, R., Franic, J., Mishkov, L. and Williams, C.C. (2014) Tackling the Undeclared Economy in FYR Macedonia, GREY Working Paper 3,  Sheffield University Management School.

Dzhekova, R., Parvu, S., van Hulten, M., Slingerland, W. and Beltgens, M. (2013)

Civil society organisations involvement in drafting, implementing and monitoring anticorruption policies in Romania. Assessment Report. Bucharest, Pro Universitaria.

Gounev, P., Dzhekova, R., Bezlov, T. (2012) Study on Anticorruption Measures in EU Border Control, Sofia, Center for the Study of Democracy.