ЦИД » Икономическа програма » Конкурентоспособност и бизнес среда » Публикации

 

 

Публикации

[ 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 ]
България и Eвропейският съюз: околна среда и екологична политика, 1995
На 1 февруари 1995 год. влезе в сила Европейското споразумение за асоцииране (ЕСА) на Република България към Европейския съюз (ЕС). В специална Декларация по този повод българското Правителство отбеляза, че Споразумението съответствува на приоритетните национални интереси за интегриране в европейските структури, като заяви изрично, че европейската ориентация е основен приоритет за България. още »
 
Движение на капитали и плащания. Валутно-финансова политика и конвертируемост на лева, юли 1995
Валутен съюз е последният етап в икономическо-финансовата интеграция между държави, в случая между страните-участнички в Договора от Маастрихт, регламентиращ осъществяването на подобен съюз в Европа като крайна цел на общоевропейския процес. Членството в такъв съюз предполага възприемането на единна валута и функционирането й като единствено законно платежно средство (или окончателното и неотменяемо фиксиране на курсовете между валутите на страните участнички) и провеждането на обща парична (в т. ч. валутна) политика. още »
 
Телекомуникационната политика на България, юни 1995 г.
Далекосъобщенията (телекомуникациите) са част от световната техническа инфраструктура. Тяхното основно предназначение - да осигурят обмен на информация от всякакъв вид, във всякакви обеми и във всякакви направления, ги прави задължително условие не само за развитието на икономиката в национален, регионален и световен мащаб, но и за зараждането, реализирането и засилването на интеграционните процеси между страните. Те са в основата на промишленото, културното и социалното развитие, на търговското и финансовото сътрудничество, на съвременната наука и образование. още »
 
Селското стопанство в преговорите за присъединяване на България към Европейския съюз, 1995
Целта на настоящата разработка е сравнение на държавното регулиране на аграрния сектор в двата региона - България и ЕС. Това сравнение следва да бъде основата за очертаване на алтернативните стратегии за българската селскостопанска политика в периода преди присъединяването към ЕС. още »
 

1 | 2 | 3
 
   
pornload.cc