Д-р Емил Ценков

Главен експерт,  Програма Сигурност

Пишете на д-р Емил Ценков на адрес: emil(dot)tsenkov(at)csd.bg ll Снимка с висока резолюция

Образование

Д-р по история от Института по ориенталистика в Москва. Бакалавър по история от Багдадския университет.

Биография

Д-р Емил Ценков работи в областите: политически системи, международни отношения, държавно управление, противодействие на политическата корупция. Участвал е в редица проекти, свързани с подпомагането на демократичните реформи в страните в преход, противодействието на корупцията и въвеждането на антикорупционни инструменти в политическата практика на България, транснационалната организирана престъпност, европейската интеграция на страната и др. Участвал е в изработването на годишните Доклади за оценка на корупцията на Центъра за изследване на демокрацията. Бил е координатор на антикорупционната инициатива Коалиция 2000. В периода 2004-2007 е директор на Информационния център за Съвета на Европа в София. През периода 2008-2009 г. е политически съветник в посолството на България в Триполи (Либия). Бил е наблюдател на ОССЕ на парламентарните избори в Босна, Косово и Казахстан. Понастоящем е главен експерт към Програма Сигурност на Центъра за изследване на демокрацията.

Изследователски фокус

Поставторитарни политически реформи, политики на сигурност (противодействие на корупцията, организираната престъпност и тероризма).

Избрани публикации

Гражданското общество в България: тенденции и рискове, 2010.

2006 National Data Collection Report for Bulgaria (author of the chapter on Education), Sofia 2006 (for EUMC)

Combating Ethnic and Racial Discrimination and Promoting Equality: Trends and Developments 2000 – 2005 – Bulgaria (author of the chapter on Education), Sofia 2006 (for EUMC)

Учебно помагало „Антикорупция”, Център за изследване на демокрацията, София, 2003 (съавтор)

Националният фронт в Ирак  (1983)

Корупция и контрабанда: Мониторинг и превенция, София, 2000.

Контрабанда в Югоизточна Европа, София, 2002.

Корупция, контрабанда и институционална реформа, София, 2003

Партньори в престъпността: рисковете от симбиозата между сектора за сигурност и организираната престъпност в Югоизточна Европа, София, 2004

Weapons under Scrutiny: Implementing Arms Export Controls and Combating Small Arms Proliferation in Bulgaria, Sofia, 2004

Транспорт, контрабанда и организирана престъпност, София, 2004

Множество публикации в национални медии и чуждестранни печатни издания (al-Hayat), както и електронни медии (Balkan Times)

Езици

Български, руски, арабски, френски и английски.