Мария Дойчинова

Анализатор, Правна програма

Пишете на Мария Дойчинова на адрес: maria.doichinova(at)online(dot)bg ll Снимка с висока резолюция

Образование

Бакалавър по библиотечни и информационни науки, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София

Магистър по международни икономически отношения, Университет за национално и световно стопанство, София

Биография

Мария Дойчинова събира и анализира данни в рамките на инициативи и проекти на Центъра в областта на човешките права и по-конкретно за документиране и борба с проявите на расизъм и дискриминация, както и по отношение на положението на лишените от свобода в България. Участвала е в усилията за въвеждане на електронни инструменти за управление на наказателните дела. До 2007 г. е документалист в Информационния център на Съвета на Европа, където предоставя информация за дейността му и за Европейския съд по правата на човека. Отговаря за библиотечния фонд и за подготовката на публикациите на Центъра. Работила е като технически редактор и като журналист в АИИ Дейта процесинг.

Изследователски фокус

Права на човека, антидискриминация, съдебна реформа, реформа в пенитенциарната сиситема

Избрани публикации

Подкрепа на уязвимите групи пред държавата: ролята на гражданските организации, Център за изследване на демокрацията, 2015

Уязвими групи лишени от свобода: Наръчник, Център за изследване на демокрацията, 2015

Индекс за мониторинг на условията в затворите: методология и пилотни резултати, Център за изследване на демокрацията, 2015

Drug policy and drug legislation in South East Europe (co-author). Athens, 2013.

Електронни инструменти за ефективно управление на наказателни дела в отделни страни-членки на ЕС, многоезичен компактдиск, Център за изследване на демокрацията, 2011

Езици

Английски, руски

 
   
pornload.cc