Управителен съвет

Д-р Огнян Шентов, Председател на Управителния съвет
Владимир Йорданов, Изпълнителен директор
Руслан Стефанов, Директор, Икономическа програма

 

Програмен съвет

Д-р Александър Стоянов, Директор по научната дейност
Д-р Мария Йорданова, Директор, Правна програма
Д-р Мила Манчева, Директор, Социологическа програма
Руслан Стефанов, Директор, Икономическа програма
Росица Джекова, Координатор, Програма Сигурност
Милена Момчилова-Бояджиева, Финансов директор

 

Икономическа програма

Руслан Стефанов, Директор
Д-р Тодор Галев, Старши анализатор
Д-р Александър Герганов, Старши анализатор
Д-р Тодор Ялъмов, Старши анализатор
Даниела Минева, Научен сътрудник
Мартин Владимиров, Анализатор
Надежда Ганчева, Анализатор
Стефан Карабоев, Анализатор

Правна програма

Д-р Мария Йорданова, Директор
Димитър Марков, Старши анализатор и Директор на проект
Миряна Илчева, Старши анализатор
Мария Дойчинова, Анализатор

 

Социологическа програма

Д-р Мила Манчева, Директор
Д-р Андрей Нончев, Старши сътрудник
Лилия Драгоева, Анализатор

 

Програма Сигурност

Росица Джекова, Координатор
Ген. лейт. (о.р.) Чавдар Червенков, Главен експерт
Тихомир Безлов, Главен експерт
Д-р Емил Ценков, Главен експерт
Д-р Моис Файон, Главен експерт
Д-р Атанас Русев, Научен сътрудник
Антон Кожухаров, Анализатор
Надя Стойнова, Анализатор

 

Администрация

Марияна Янкова, Административен секретар
Милена Йорданова, Административен сътрудник
Галина Сапунджиева, Програмен сътрудник
Димитър Стаменов, Системен администратор

 

Финанси и счетоводство

Милена Момчилова-Бояджиева, Финансов директор
Цветомир Аврамов, Финансов сътрудник
Петър Лозанов, Счетоводител

 

Технически сътрудници

Бойко Тасев

 
   
pornload.cc