ЦИД >> Събития

 

Събития

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 ]
[ дискусии | конференции | семинари | пресконференции/брифинги | лекции | срещи ]
Семинар: Конфликти на интереси и добро управление на взаимоотношенията местна власт – гражданско общество
На 14 май 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията, със съдействието на депутата от групата на ЕНП в Европейския парламент, г-жа Мария Неделчева и с подкрепата на инициативата Balkan Trust for Democracy, организира семинар на тема „Конфликти на интереси и добро управление на взаимоотношенията местна власт – гражданско общество”. Семинарът бе фокусиран върху обмяната на опит относно правната уредба на конфликта на интереси и нейното приложение при осъществяване на публично-частно партньорство между общини и неправителствени организации. още »
 
Семинар: Оценка на заплахите от организираната престъпност в Белгия
На 12 май 2010 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе семинар на работната група по проекта ВОСТА. Лекторът г-н Марк Патерноте от Федерална полиция на Белгия запозна българските участници с методологията при изготвянето на белгийската оценка на заплахите от организираната престъпност в Белгия. още »
 
Семинари: Възможности за създаване на Европейска платформа за предотвратяване и борба с недекларирания труд
На 4 и 11 май 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията, в сътрудничество с Regioplan - холандски изследователски институт, организира два семинара с цел проучване възможностите за създаване на европейска платформа за предотвратяване и борба с недекларираната заетост. Представители на министерства на труда и социалната политика и на финансите, трудови инспектори, изследователски институти, работодателски организации и синдикати от страните от Централна, Южна и Източна Европа - членки на Европейския съюз, взеха участие в семинарите. още »
 
Семинар: Оценка на заплахата от организираната престъпност в провинция Северен Рейн-Вестфалия
На 10 май 2010 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе поредният семинар в рамките на проекта ВОСТА. Лекторът г-н Томас Шулте от Криминална служба на Провинция Северен Рейн – Вестфалия изложи своя преглед на стратегическия подход на властите в провинция Северен Рейн-Вестфалия (Германия) по проблемите на престъпността. Той разказа за трите компонента на този подход – анализът на досегашната дейност на ОПГ (ситуационен анализ), на текущата ситуация (докладът от типа на общоевропейската ОСТА) и прогнозата за бъдещото развитие на организираната престъпност (сценарният подход). още »
 
Кръгла маса: Разработване на индикатори, методи и техники за наблюдение и оценка изпълнението на целите и мерките по интеграция на граждани на трети страни
На 28 април 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията организира Кръгла маса за представяне на резултатите от проекта "Разработване на индикатори, методи и техники за наблюдение и оценка изпълнението на целите и мерките по интеграция на граждани на трети страни". още »
 
Кръгла маса: Разработване на индикатори, методи и техники за наблюдение и оценка изпълнението на целите и мерките по интеграция на граждани на трети страни
На 28 април 2010 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе кръгла маса за представяне на резултатите от проекта Разработване на индикатори, методи и техники за наблюдение и оценка изпълнението на целите и мерките по интеграция на граждани на трети страни още »
 
Семинар: Методика за оценка на риска от организирана престъпност в Холандия
На 7 април 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията организира семинар на тема: „Методика за оценка на риска от организирана престъпност в Холандия”. Г-н Ричард Ландман, старши изследовател в Дирекцията за международна полицейска информация на Националната агенция „Полиция” на Холандия, направи презентация на процеса на изготвяне на националния доклад за оценка на риска от организирана престъпност. още »
 
Трета среща на консултативна група по проблемите на демократизацията и правосъдието в Азия и Европа
На 22 и 23 февруари 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията беше домакин на третата среща на консултативна група по проблемите на демократизацията и правосъдието в Азия и Европа. Събитието бе организирано от Фондация Азия-Европа в партньорство с Фондация "Ханс Зайдел" Индонезия. Консултативната група включва експерти от съответните международни и регионални организации, неправителствени организации и учени в областта на демократизацията и правосъдието. още »
 
Кръгла маса: Противодействие на прането на пари в България: предизвикателства и инструменти
На 16 февруари 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса, посветена на противодействието на прането на пари в България. Кръглата маса ще отбележи завършването на „Наръчник за разследване на изпирането на пари”. още »
 
Публична дискусия: Прозрачно управление: Мониторинг и оценка на обществени политики
На 9 февруари 2010 г. Центърът за изследване на демокрацията, съвместно с фондация „Фридрих Еберт” организираха публична дискусия, посветена на мониторинга и оценката на публичните политики. По време на публичната дискусия експерти от Центъра представиха доклада Мониторинг и оценка на публични политики и програми. още »
 

1 | 2 | 3