ЦИД >> Събития

 

Събития

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 ]
[ дискусии | конференции | семинари | пресконференции/брифинги | лекции | срещи ]
Кръгла маса: Стандарти за измерване на корупцията в Европейския съюз – опитът на България
На 22 март 2007 г. беше проведена кръгла маса на тема „Стандарти за измерване на корупцията в Европейския съюз”, организирана от Центъра за изследване на демокрацията съвместно с Министерството на вътрешните работи на Р България и Посолството на Р България в Германия. Кръглата маса предостави поредна възможност да бъде обсъдена на широка европейска основа възможността за създаване на общоевропейска методология за измерване на корупцията, чрез обобщаване на опита, натрупан по време на присъединяването на България към ЕС. още »
 
Кръгла маса: Трансформацията на отбранителните способности и ролята на малките страни в съюзническите операции
На 16 февруари 2007 г. Центърът за изследване на демокрацията съвместно с Посолството на Кралство Дания в София организира кръгла маса на тема: „Трансформацията на отбранителните способности и ролята на малките страни в съюзническите операции”. Основен докладчик на кръглата маса беше генерал Ханс Йеспер Хелсьо – Началник на отбраната на Кралство Дания. още »
 
Кръгла маса: Стандарти за измерване на корупцията в Европейския съюз
На 14 февруари 2007 г. в Брюксел бе проведена кръгла маса на тема Стандарти за измерване на корупцията в Европейския съюз, организирана от Центъра за изследване на демокрацията съвместно с Постоянното представителство на България в ЕС. Министърът на вътрешните работи на България г-н Румен Петков направи официално изказване на дискусията. още »
 
Кръгла маса: Мониторинг на антикорупционните реформи в България
На 30 януари 2007 г. Центърът за изследване на демокрацията съвместно с Комисията за превенция и противодействие на корупцията (КППК) организира кръгла маса, на която беше представена Система от индикатори за оценка на изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията за периода 2006-2008 г. и Програмата за изпълнението на Стратегията за 2006 г., разработена от Центъра съвместно с КППК. още »
 
Стратегии за ефективни полицейски проверки и обиски (СЕППО)
Центърът за изследване на демокрацията в сътрудничество с Правната инициатива на Институт “Отворено общество” стартира инициатива, чиято цел е да набележи мерки за подобряване на взаимоотношенията между полицията и малцинствените общности. още »
 
Обучителен семинар на магистрати от Турция
На 12 януари 2007 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе обучителен семинар за магистрати от Турция по проекта „Укрепване на правосъдието и правоприлагането в граничните райони”. Проектът се осъществява от Центъра с финансовата подкрепа на Британското посолство. Целта на срещата бе обмен на информация във връзка с подготовката на доклад за състоянието и проблемите при разкриване и наказване на трансгранични престъпления. още »
 

1 | 2 | 3 | 4