ЦИД >> Събития

 

Събития

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 ]
[ дискусии | конференции | семинари | пресконференции/брифинги | лекции | срещи ]
RIS BRIDGE семинар за определяне на дългосрочната цел на Регионалната иновационна стратегия за Югозападен район за планиране
На 11-12 октомври 2007 г., в курорта Боровец, фондация „Приложни изследвания и комуникации”, съвместно с Центъра за изследване на демокрацията организира семинар за определяне на дългосрочната цел на Регионалната иновационна стратегия (РИС) за Югозападен район за планиране и обсъждане на конкретни мерки, които да залегнат в плана за нейното изпълнение. още »
 
Заседание на Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността
На 28 септември 2007 г. в хотел Хилтън в София се проведе открито заседание на Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността. още »
 
Европейският град – градоустройство и архитектура, сигурност и финанси
На 16 – 18 септември 2007 г. се проведе международна конференция на тема „Европейският град – градоустройство и архитектура, сигурност и финанси”. Центърът за изследване на демокрацията участва като съорганизатор на сесията „Финанси и публично-частно партньорство”. Лектори на сесията бяха различни представители на държавни структури, академичната общност и частния сектор от България и чужбина. още »
 
Национална среща на местните обществени посредници
На 23 юли 2007 г. Центърът за изследване на демокрацията организира национална среща на местните обществени посредници.Събитието се осъществи с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. Целта на дискусията бе да се обсъдят актуални проблеми на местното самоуправление и възможностите за промени в правната рамка, уреждаща правомощията и дейността на обществените посредници. още »
 
Десет години антикорупционни коалиции
На 23 юли 2007 г. Центърът за изследване на демокрацията отбеляза десетата годишнина от процеса на публично-частно партньорство в осъществяването на антикорупционните реформи в страната. Центърът, с подкрепата на Американската агенция за международно развитие, започва осъществяването на първата подобна антикорупционна програма през 1997 г., когато се сформира коалиция от неправителствени организации, държавни институции и водещи български общественици. още »
 
Кръгла маса: Корупцията в здравеопазването в България: синдром на придобитата институционална недостатъчност
На 23 юли 2007 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса, на която беше представен последният доклад на Центъра „Корупцията в здравеопазването в България”. Докладът анализира причините и последствията от корупцията в здравния сектор в ситуация на повишена социална чувствителност към запазващите се проблеми в българското здравеопазване. още »
 
Кръгла маса: Корупцията при обществените поръчки: рискове и политики за реформа
На 26 юни 2007 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса по въпросите на корупцията в обществените поръчки със специален фокус върху енергетиката в България. Д-р Константин Пашев и г-н Асен Дюлгеров, главни експерти към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията представиха английското издание на доклада "Корупцията при обществените поръчки: рискове и политики за реформа" пред чуждестранни дипломати и медии. още »
 
Публично заседание на Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността
На 25 юни 2007 г. Центърът за изследване на демокрацията, в сътрудничество с Държавно-обществената консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността организира публично заседание на Комисията. още »
 
Дискусионен форум: Сивата икономика: Отражение върху развитието на България и мерки за преодоляването на проблемите
На 19 юни 2007 г. се проведе дискусионен форум на тема „Сивата икономика: Отражение върху развитието на България и мерки за преодоляването на проблемите“ в рамките на инициативата „На светло”. още »
 
Кръгла маса: Пътят на Ирландия към ЕС: Икономиката
На 14 юни 2007 г. Ирландското посолство в България, съвместно с Центъра за изследване на демокрацията организира дискусия с основен лектор г-жа Ивон МакКарти, икономист към Икономическия и социален изследователски институт и Централната банка на Ирландия. още »
 

1 | 2 | 3 | 4