ЦИД >> Събития

 

Събития

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 ]
[ дискусии | конференции | семинари | пресконференции/брифинги | лекции | срещи ]
Конференция: „Омбудсманът – власт на морала и авторитета. Независимост и взаимодействие със законодателната, изпълнителната и съдебната власт"
На 27 юли в София се проведе конференция на тема: „Омбудсманът – власт на морала и авторитета. Независимост и взаимодействие със законодателната, изпълнителната и съдебната власт”. още »
 
Семинар: Евроатлантическата интеграция и реформата на сектора за сигурност
На 14 юли 2006 г. Центърът за изследване на демокрацията организира семинар, по време на който бяха представени и коментирани различните аспекти на евроатлантическата интеграция. Семинарът беше част от работната визита на представители на Министерствата на външните работи, на отбраната, на вътрешните работи, на правосъдието и на финансите на Сърбия. още »
 
Семинар на тема „Съдебната власт и противодействието на престъпността и корупцията”
Семинарът, който се проведе на 7 юли 2006 г. в Бургас, е третият от поредицата обучителни семинари на тази тема. още »
 
Семинар на тема „Съдебната власт и противодействието на престъпността и корупцията”
На 6 юли 2006 г. във Варна се проведе вторият от поредицата обучителни семинари на тема „Съдебната власт и противодействието на престъпността и корупцията”, организирани съвместно от Центъра за изследване на демокрацията и Глобал Фиск мениджмънт.

още »
 
Международна конференция: Наказателната и икономическата политика за противодействие на корупцията и организираната престъпност
На 23-24 юни 2006 г. Центърът за изследване на демокрацията организира международна конференция, по време на която бяха обсъдени корупцията и организираната престъпност, които подкопават легалната икономика и правителствените институции. Целта на конференцията бе да направи преглед на ефективните инструменти и да предложи цялостни решения за справяне с тези проблеми, които да се използват от правителствата, международните институции и гражданското общество. още »
 
Форум по корпоративна социална отговорност във Виена
На 18-20 юни 2006 г. координаторът на Икономическата програма на Центъра, г-н Руслан Стефанов, взе участие в сесията “Анти-корупция и корпоративно управление” на Форум по корпоративна социална отговорност във Виена. Целта на форума беше да насочи вниманието на бизнеса към използването на по-добри практики за постигането на Целите на хилядолетието за развитие до 2015 г. и да покаже икономическите ползи от спазването на принципите на корпоративната социална отговорност. още »
 
Кръгла маса на тема изследвания на престъпността
На 19 юни 2006 г. в Центъра за изследване на демокрацията бе проведена кръгла маса на тема виктимизационни изследвания на престъпността с лектор Джон Симънс, ръководител на Дирекцията за стратегически изследвания и данни в британското Министерство на вътрешните работи и екипа на Центъра, разработил доклада „Тенденции на престъпността в България 2000–2005 г.” Във фокуса на дискусията бяха различните методологии за изследване на престъпността, техните силни и слаби страни и използването им като инструмент за оценка на работата на полицейските служители. още »
 
Дискусия на тема „Наказателното правосъдие в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз. Проблеми във връзка с прилагането на новите НПК и Закон за МВР”
Дискусия на тема „Наказателното правосъдие в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз. Проблеми във връзка с прилагането на новите НПК и Закон за МВР” се проведе на 6 юни 2006 г., организирана от Центъра за изследване на демокрацията и МВР. Участие е в дискусията взеха представители на МВР, съдебната и законодателната власт и експерти. още »
 
Дискусия: Пътят на Ирландия към ЕС: Конкурентоспособност и иновации
На 1 юни 2006 г. Центърът за изследване на демокрацията организира дискусия с основен лектор г-н Андрю Макдауъл, главен икономист и началник на отдел “Конкурентоспособност” на Forfas - националния надзорен съвет на Ирландия за координация на политиката по отношение на предприятията, търговията, науката, технологиите и иновациите. още »
 
Проучвателна визита: гръцкия опит в изработването на иновационни стратегии
Между 28 и 30 май 2006 г. представители на Центъра за изследване на демокрацията, Фондация “Приложни изследвания и комуникации” и областни управители от Югозападния район на България посетиха посетиха Солун, Гърция с цел да се обмени опит за разработване на регионална иновационна стратегия за Югозападен район за планиране. още »
 

1 | 2 | 3 | 4