ЦИД >> Събития

 

Събития

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 ]
[ дискусии | конференции | семинари | пресконференции/брифинги | лекции | срещи ]
Среща на COST: Ползите от частичната прозрачност
На 5 и 6 октомври 2005 г. в София се проведе среща на изследователската група по въпросите на малките оръжия и лекото въоръжение по програмата COST на Европейската комисия. Центърът за изследване на демокрацията e един от новите членове на групата и за първи път бе домакин на среща на COST. Центъра също така бе съорганизатор на събитието заедно със Saferworld, SIPRI и Университета “Брадфорд”. още »
 
Семинар: Митнически контрол върху пратки, съдържащи стоки и технологии с възможна двойна употреба
Обучителен семинар за митнически служители на гранични пунктове в пет страни в Западните Балкани се проведе в хотел "Кристал Палас" в София на 5-6 октомври 2005 г. Семинарът, организиран съвместно от министерствата на външните работи на България и Унгария и Центъра за изследване на демокрацията, е част от програмите на страните-членки на Австралийската група - неформално споразумение, което цели да намали рисковете при разпространението на химически и биологични оръжия. още »
 
Видеоконференция “Корупция и организирана престъпност”
На 30 септември 2005 г. Центърът за изследване на демокрацията и Центърът за дистанционно обучение и развитие - София проведоха видеоконференция на тема: “Корупция и организирана престъпност”. Тя беше излъчена пред представители на държавни институции, неправителствени организации, частния бизнес и донори в Академията по публична администрация към президента на Украйна в Киев, Украйна и експерти по въпросите на развитието от обществения и частния сектор в офиса на Световната банка в Бишкек, Киргизстан. още »
 
Дискусия “България и Русия в нова Европа”
На 27 септември 2005 г. Информационният център на Съвета на Европа и Центърът за изследване на демокрацията организираха дискусия с представители на руския “Клуб 2015”, на която бяха обсъдени перспективите за развитието на сътрудничеството между неправителствени организации в двете страни в рамките на засиления европейски диалог. още »
 
Видеоконференция “Техники за оценка и измерване на корупцията”
На 21 септември 2005 г. Центърът за изследване на демокрацията и Центърът за дистанционно обучение и развитие - София организираха четвъртата видеоконференция от пилотна програма “Антикорупция” на тема “Техники за оценка и измерване на корупцията”. още »
 
Видеоконференция “Граждански инициативи за реформа в съдебната система и противодействие на корупцията”
На 16 септември 2005 г. Центърът за изследване на демокрацията и Центърът за дистанционно обучение и развитие - София организираха третата видеоконференция от пилотната програма по “Антикорупция”, на тема “Граждански инициативи за реформа в съдебната система и противодействие на корупцията”. още »
 
Частните охранителни компании: партньори в превенцията на престъпността
На 14 септември, 2005 г. Центърът за изследване на демокрацията организира публична дискусия, на която беше представен доклад за частните охранителни компании в Югоизточна Европа, публикуван от Координационния център за контрол над малките оръжия и леките въоръжения в ЮИЕ (SEESAC). още »
 
Конференция: Проблеми на сивата икономика и недекларираната заетост
По време на конференцията, проведена на 9 и 10 септември 2005 г., г-н Тодор Ялъмов, координатор на проект към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, представи тенденциите и проявите на двете явления според Системата за мониторинг на скритата икономика на Коалиция 2000. още »
 
Видеоконференция "Скрита икономика и корупция"
На 9 септември 2005 г. Центърът за изследване на демокрацията и Центърът за дистанционно обучение и развитие - София организираха видеоконференция на тема “Скрита икономика и корупция” за представители на държавни институции, неправителствени организации, частния бизнес и донори в Киев, Украйна и Бишкек, Киргистан. още »
 
МВФ публикува нов доклад озаглавен “Прилагане на стандартите и кодексите за фискална прозрачност в България”
През август 2005 г. Международният валутен фонд (МВФ) публикува нов доклад озаглавен “Прилагане на стандартите и кодексите за фискална прозрачност в България”. Докладът дава оценка на съблюдаването на практики за фискалната прозрачност в България, в съответствие с изискванията на “Кодекса за добри практики за фискална прозрачност” на МВФ и Правилника за фискална прозрачност на фонда. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8