ЦИД >> Събития

 

Събития

| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 ]
[ дискусии | конференции | семинари | пресконференции/брифинги | лекции | срещи ]
Втора кръгла маса на местните обществени посредници: "Институцията местен обществен посредник: механизъм за закрила правата на човека и противодействие на корупцията"
На 12 март 2004 г. в София се проведе втората кръгла маса на местните обществени посредници. Тя беше организирана съвместно от Коалиция 2000 и Центъра за изследване на демокрацията и се концентрира върху опита и добрите практики на местните обществени посредници като механизъм за закрила на правата на човека и противодействие на корупцията. още »
 
Първо заседание на работната група за изработване на нормативната уредба за приемането и издаването на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис в съдебната система
На 10 март 2004 г. се състоя първото заседание на работната група за изработване на нормативната уредба за приемането и издаването на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис в съдебната система. С оглед на опита и активния принос на Центъра за изследване на демокрацията при разработването на Закона за електронния документ и електронния подпис за участие в групата беше поканена и д-р Мария Йорданова, директор на Правната програма на Центъра. още »
 
Серия от видеоконференции на Глобалната мрежа за обучение и развитие (GDLN): Управление и антикорупция – сесия 4
На 9 март 2004 г. Световна банка-София и Центърът за изследване на демокрацията организираха четвъртата видеоконференция от серията “Управление и антикорупция” на Глобалната мрежа за обучение и развитие на тема “Свободният достъп на гражданите до информация, прозрачността и ролята на медиите при отстояването на реформите в управлението”. още »
 
Втори годишни награди на Коалиция 2000 за най-добри журналистически материали срещу корупцията за 2003 г
Церемонията за връчване на годишните награди за най-добри журналистически материали срещу корупцията, публикувани през 2003 година, се проведе на 4 март 2004 г. в Американския център в София. още »
 
Отнемането на имущество в Европа като инструмент за противодействие на корупцията и организираната престъпност
На 2 март 2004 г. Центърът за изследване на демокрацията организира кръгла маса за обсъждане на новия вариант на Законопроекта за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност. В дискусията взеха участие експерти от Ирландия, Франция и Испания. още »
 
Серия от видеоконференции на Глобалната мрежа за обучение и развитие (GDLN): Управление и антикорупция – сесия 3
На 23 февруари 2004 г. Световна банка-София и Центърът за изследване на демокрацията организираха третата видеоконференция от серията “Управление и антикорупция” на Глобалната мрежа за обучение и развитие на тема “Корупцията: въпроси, свързани с дефиницията и разходите; причини и решения”. още »
 
Работна среща: Въвеждане на антикорупционно обучение в средното образование
На 19 февруари 2004 г. в Центъра за изследване на демокрацията се състоя първата среща на експертната група по антикорупционно обучение в средното образование. Експертната група се създаде в изпълнение на програмата на Коалиция 2000 за превенция и борба срещу корупцията чрез въвеждане на антикорупционно обучение на всички нива в системата на образованието. още »
 
Кръгла маса: Противодействие на корупцията в публичната администрация: испанският опит
Испански магистрати споделиха опита си в противодействие на корупцията по време на дискусия, организирана от Центъра за изследване на демокрацията на 19 февруари 2004 г. още »
 
Шести годишен обществено-политически форум срещу корупцията
Годишният обществено-политическият форум срещу корупцията на Коалиция 2000, който се проведе на 17 февруари 2004 г. за шести пореден път, е авторитетна публична проява на антикорупционните инициативи и нарастващото публично-частно партньорство между гражданските структури и институциите в борбата срещу корупцията. още »
 
Серия от видеоконференции на Глобалната мрежа за обучение и развитие (GDLN): Управление и антикорупция – сесия 2
На 18 февруари 2004 г. Световна банка-София и Центърът за изследване на демокрацията и организираха втората видеоконференция от серията “Управление и анти-корупция” на Глобалната мрежа за обучение и развитие. Тя беше посветена на “Предизвикателства пред изграждането на коалиции за промяна”. Основните лектори бяха Джоан Кади, ОИСР и Иван Вейвода, Изпълнителен директор, Фонд за Отворено общество, Белград. още »
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8